Wie?

Liberales bestaat uit een stuurgroep en een kerngroep. De stuurgroep zorgt voor de goede praktische werking van Liberales. De kerngroep is het inhoudelijke hart van de organisatie. Alle leden van de stuurgroep zijn ook lid van de kerngroep.


Stuurgroep

 • Andreas Tirez
  Functie: voorzitter
  Opleiding: Burgerlijk Ingenieur, Econoom
  Interesse-domeinen:
  • gelijke kansen en sociale mobiliteit
  • rol van de overheid
  • financiële crisis
  • kritisch rationalisme
  GSM +32 485 24 46 71

 • Jelmen Haaze
  Functie: verantwoordelijke internationale werking
  Opleiding: Journalist, Gezinswetenschapper, Project Manager
  Interesse-domeinen:
  • Europese en internationale instellingen
  • onderwijs
  • democratie

 • Egbert Lachaert
  Functie: stuurgroeplid
  Opleiding: Jurist
  Interesse-domeinen:
  • arbeidsrecht
  • staats(her)vorming
  • justitie
  • sociale zekerheid

 • Elisabeth Matthys
  Functie: stuurgroeplid
  Opleiding: Jurist, Magister Juris European Law
  Interesse-domeinen:
  • arbeidsmarktbeleid
  • sociale zekerheid
  • overheidsapparaat
  • Europa

 • Lieven Monserez
  Functie: penningmeester
  Opleiding: Jurist
  Interesse-domeinen:
  • gelijke kansen en sociale mobiliteit
  • overheid
  • geschiedenis
  • filosofie

 • Dirk Verhofstadt
  Functie: hoofdredacteur nieuwsbrief Liberales
  Opleiding: Doctor in de Moraalwetenschap
  Interesse-domeinen:
  • grondslagen van het liberalisme
  • belang van individualisme
  • hedendaagse ethiek


Kerngroep

 • Philipp Bekaert
  Opleiding: Germanist, Anglist
  Interesse-domeinen:
  • scheiding van staat en geloof
  • instellingen
  • duurzaamheid

 • Kjell Bosmans
  Opleiding: Bachelor secundair onderwijs
  Interesse-domeinen:
  • onderwijs
  • mobiliteit
  • ecologie
  • duurzaam ondernemen

 • Ann Brusseel
  Opleiding: Licentiaat Taal- en Letterkunde: Latijn en Grieks
  Interesse-domeinen:
  • politiek
  • onderwijs
  • genderbalance en emancipatie

 • Sara De Mulder
  Opleiding: Antropologe
  Interesse-domeinen:
  • ontwikkeling van het kind
  • gendergelijkheid
  • gelijke kansen en economische ongelijkheid

 • Jan De Vylder
  Opleiding: Filosoof, Informaticus
  Interesse-domeinen:
  • kritisch rationalisme
  • grondslagen van de moraal

 • Siebo Janssen
  Opleiding: Politieke Wetenschappen, Geschiedenis, Volkerenrecht en Filosofie
  Interesse-domeinen:
  • Europese en internationale politiek
  • politieke ideeëngeschiedenis en politieke theorie
  • politieke systemen (partijen, federalisme, buitenlands beleid) BeNeLux, USA, Duitsland, Cyprus, Zwitserland, Turkije
  • constitutionele geschiedenis BeNeLux, USA en Duitlsand.

 • Assita Kanko
  Opleiding: Handelswetenschappen
  Interesse-domeinen:
  • grondslagen van het liberalisme
  • gender en diversiteit
  • individualisme
  • internationale betrekkingen

 • Rob Kuppens
  Opleiding: Historicus
  Interesse-domeinen:
  • rol van de overheid
  • multiculturele samenleving
  • populisme

 • Thomas Leys
  Opleiding: Jurist
  Interesse-domeinen:
  • grondslagen van het liberalisme
  • democratie
  • gelijke kansen en sociale mobiliteit

 • Claude Nijs
  Opleiding: Bedrijfsmanagement
  Interesse-domeinen:
  • hedendaagse ethiek
  • organisatiestructuren

 • Christophe Peeters
  Opleiding: Burgerlijk Ingenieur
  Interesse-domeinen:
  • politieke en militaire geschiedenis
  • publiek management
  • ethiek
  • filosofie

 • Pieter Peeters
  Opleiding: Politieke wetenschappen, General management
  Interesse-domeinen: duurzame ontwikkeling en de rol van politiek en economie

 • Rik Rammeloo
  Opleiding: Dierkunde, Moleculaire biologie, Milieu-effectrapportering
  Interesse-domeinen:
  • ontwikkelingssamenwerking
  • milieu en genetische modificaties
  • sociale zekerheid
  • onderwijs

 • Nicky Rogge
  Opleiding: Handelsingenieur, Doctor in de economische wetenschappen
  Interesse-domeinen:
  • onderwijs
  • economie
  • rol van de overheid
  • arbeidsmarkt

 • Guan Schaiko
  Opleiding: Jurist
  Interesse-domeinen:
  • nationale en internationale politiek
  • geschiedenigs
  • mensenrechten, democratie en rechtstaat

 • Lorenzo Terrière
  Opleiding: Politieke Wetenschappen en Bedrijfseconomie
  Interesse-domeinen:
  • Politieke en militaire geschiedenis na 1815
  • de Europese Unie
  • Publiek management
  • Filosofie van het Egalitarisme

 • Kevin Torck
  Opleiding: Wijsbegeert en Economie
  Interesse-domeinen:
  • Afrika
  • economische ontwikkeling
  • KMOs
  • landbouw

 • Marnix Vandenbulcke
  Opleiding: Verpleegkundige, Postgraduaat social profit en publiek management
  Interesse-domeinen: sociale economie

 • Philip Van der Celen
  Opleiding: Politieke Wetenschapper, Econoom
  Interesse-domeinen:
  • internationale ontwikkeling
  • landbouw
  • Midden-Oosten en Noord-Afrika
  • Europese integratie

 • Werner Vanderleen
  Opleiding: Industrieel ingenieur
  Interesse-domeinen:
  • gelijke kansen
  • liberalisme
  • Tweede Wereldoorlog
  • kernenergie

 • Koert Van Espen
  Opleiding: Burgerlijk Ingenieur, MBA
  Interesse-domeinen:
  • efficiëntie en transparantie bij overheden en ondernemingen
  • strijd tegen misinformatie en onverdraagzaamheid
  • duurzame welvaart

 • Bram Van Loo
  Opleiding: Criminoloog, Jurist
  Interesse-domeinen:
  • justitie en veiligheidsbeleid
  • democratie
  • mensenrechten
  • overheidsapparaat

 • Eric Willaert
  Opleiding: Docter in de Rechten
  Interesse-domeinen:
  • religie en bijgeloof, islam, scheiding kerk en staat, laïciteit
  • gendergelijkheid

Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be