column

Breng jong en oud eindelijk weer samen

Sara De Mulder

De resten van de Homo heidelbergensis ‘Elvis’ tonen aan dat hij, ondanks zijn ouderdom en het feit dat hij volledig krom liep, toch verzorgd werd door de andere leden van de groep. In huidige jager-verzamelaarculturen vindt een verschuiving plaats van de taakverdeling naarmate leden van de groep ouder worden. Tot hun dood dragen ze bij tot de overleving en het welzijn van de gemeenschap. Ouderenzorg heeft altijd bestaan en maakt zelfs wezenlijk deel uit van de menselijke soort en haar evolutie.

Lees meer...

interview

De patiënt staat centraal

Maggie De Block

Gezondheidszorg draait om de patiënt. Net als vroeger zetten zorgverleners zich in voor de gezondheid en het welzijn van hun patiënten. Toch is er de laatste jaren iets veranderd. ‘De centrale positie van de patiënt’ betekent vandaag méér. De organisatie van de gezondheidszorg wordt aangepast aan de behoeften van de patiënt, niet andersom. Er is een verschuiving naar zorg op basis van waarden, waar de mening van de patiënt bijdraagt aan een aantal keuzes op het gebied van zorg. Interview door Magda Heeffer.

Lees meer...

essay

Het verontrustende signaal achter een geweigerde handdruk

Sofie Bracke

Vrijdagochtend 14 oktober. De trouwkapel van het Gentse stadhuis. De bruidegom is een magazijnier, met de Belgische nationaliteit. Hij heeft een zwarte dikke baard, draagt een lang kleed en naast hem staan de mannen van het gezelschap; aan de andere zijde alle gesluierde vrouwen waaronder de bruid. Ik kom binnen en wil (zoals ik altijd doe) de bruidegom en de bruid begroeten door hen een hand te geven. De bruidegom weigert ostentatief mijn uitgestoken hand en mompelt: “ik mag u geen hand geven”. Stomp in mijn maag.

Lees meer...

boek

De weg naar radicale verzoening

Montasser AlDe’emeh

Wat bezielt jonge mensen die in ons land zijn opgegroeid en vaak een diploma en een goede baan hadden om naar Syrië trekken en er mensen op een beestachtige wijze te vermoorden? En vooral: hoe beletten we dat nog meer jongeren radicaliseren en terreurdaden plegen? Over deze en andere gevoelige thema’s interviewde journalist Jan Lippens de jonge Belgisch-Palestijnse islamoloog Montasser AlDe’emeh die onderzoek doet naar moslimradicalisering en de internationale jihad. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Lees meer...

Share |

8 december 2016

De keuze van D66 - Toespraken, pamfletten en beschouwingen uit 50 jaar partijgeschiedenis

met samensteller en Liberales-kernlid Daniel Boomsma.

Inschrijven via info@liberales.be

- - - - - - - - - -

Steun

Zoals u weet beperken we onze kosten tot een minimum en werken alle Liberales kernleden als vrijwilligers met een onbezoldigd engagement. Om onze werking te kunnen verderzetten in de toekomst wenden wij ons tot onze sympathisanten die reeds met een kleine bijdrage aan die toekomst kunnen bijdragen.

Uw steun is welkom op onderstaande rekening van Liberales:

BE44 3900 2047 5745

(voor de duidelijkheid kan u dat doen met de vermelding 'steun')

Met dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be