Liberales-boek van het jaar

2012 - 'Door Spinoza's Lens' van Tinneke Beeckman

Liberales heeft het boek 'Door Spinoza's Lens' van Tinneke Beeckman verkozen tot 'Liberales-boek van het jaar 2012'.

In 'Door Spinoza's Lens' ontleedt Tinneke Beeckman het gedachtegoed en de actualiteit van Spinoza's denken. Daarbij verwoordt ze de vaak abstracte ideeën van Spinoza op een heldere en begrijpbare manier. Zijn pleidooi voor de vrijheid van denken en zijn afkeer voor bijgeloof verklaart de botsing van Spinoza met geïnstitutionaliseerde godsdiensten die de angsten en onzekerheden van mensen capteren en misbruiken. Die schakelen de vrijheid, de rede en het recht op zelfbeschikking uit. "Wie greep wil op zijn bestaan, kan best zoveel mogelijk inzicht verwerven in zichzelf en in de werkelijkheid", aldus Spinoza die zijn hoop vestigde op de wijsbegeerte en de wetenschappen. Daarmee vat Tinneke Beeckman goed de kern samen van het gedachtegoed van de grote filosoof. Het is maar een korte greep uit dit boeiende boek waarin ook aandacht gaat naar verdraagzaamheid, Darwin, meditatie en seksualiteit en waarom Spinoza ook op die terreinen relevant blijft.

De jury dit jaar bestond uit Marnix Verplancke (literair journalist actief voor Knack, De Morgen en Trouw), Sylvain Peeters (voorzitter De Mens Nu) en drie kernleden van Liberales (Dirk Verhofstadt, Lieven Monserez en Andreas Tirez).

De shortlist bestond uit de volgende boeken:

 • 'Door Spinoza's lens' van Tinneke Beeckman (winnaar)
 • 'Het huis van de vrijheid' van Rutger Claassen
 • 'De vrolijke atheïst' van Jean Paul Van Bendegem
 • 'Red de vrije markt' van Johan Van Overtveldt
 • 'Identiteit' van Paul Verhaeghe


  2011 - 'De ongelovige Thomas heeft een punt' van Johan Braeckman en Maarten Boudry

  Liberales heeft het boek 'De ongelovige Thomas heeft een punt' van Johan Braeckman en Maarten Boudry verkozen tot 'Liberales-boek van het jaar'.

  Het boek heeft de ambitie om een handleiding voor kritisch denken te zijn en slaagt daar volgens de jury volledig in. Het behandelt hoofdstuk per hoofdstuk een aantal actuele thema's zoals religie en samenzweringstheorieën en geeft hierbij heel wat voorbeelden en referenties naar wetenschappelijke studies. Maar het boek is veel meer dan een lijst van kritisch onderzoek. Het gaat ook na wat de redenen zijn dat kritisch denken geen vanzelfsprekendheid is. Daardoor vermijdt het boek te verzanden in de anekdotiek; het eindigt ook sterk met twee algemenere hoofdstukken over de scheidingslijn tussen wetenschap en pseudowetenschap en over het kwalijke relativisme van het post-modernisme. Daarenboven is het geschreven in een bevattelijke taal en een stijl die het elke geïntresseerde lezer blijft boeien, en zonder schatplichtig te worden aan vulgariserende euvels. De winnaars ontvangen een geldprijs van 1.000 euro.

  De jury dit jaar bestond uit Marnix Verplancke (literair journalist en voormalig jurylid voor De Gouden Uil), Sylvain Peeters (algemeen voorzitter Willemfonds) en drie kernleden van Liberales (Dirk Verhofstadt, Lieven Monserez en Andreas Tirez).

  De jury stelde in november volgende shortlist samen:

 • De verovering van de vrijheid van Alicja Gescinska (Lemniscaat)
 • De ongelovige Thomas heeft een punt van Johan Braeckman en Maarten Boudry (Houtekiet)
 • Kapitalisme zonder remmen van Maarten Van Rossem (Nieuw Amsterdam)
 • 'En toen wisten we alles, Een pleidooi voor oppervlakkigheid' van Coen Simon (Ambo Anthos)
 • Zonder vrije wil van Jan Verplaetse (Nieuwezijds)

 • 2010 - 'Een tijd voor empathie' van Frans De Waal

  Liberales heeft het boek 'Een tijd voor empathie' van Frans De Waal verkozen tot 'Liberales-boek van het jaar'. Frans De Waal is een Nederlands bioloog die in de Verenigde Staten onderzoek verricht naar mensapen. Met zijn boek populariseert hij de belangrijkste resultaten in zijn onderzoeksdomein, met verstrekkende gevolgen voor onze kijk op de mens en de samenleving.

  In elk debat over politiek beleid geven mensen blijk van vergaande aannames over de menselijke natuur. Die aannames over de mens zijn steevast negatief: de mens zou een puur egoistisch wezen zijn en niet bereid om zijn medemens vrijwillig te helpen. Frans De Waal stelt in zijn boek 'Een tijd voor empathie' dat dit niet klopt: mensen zijn "uiterst co-operatief, gevoelig voor onrecht en soms oorlogszuchtig, maar meestal vredelievend". Het potentieel altruisme zit er diep ingesleten en is niet zomaar een laagje beschavingsvernis. Hij onderbouwt deze stelling met de resultaten van fascinerend nieuw onderzoek naar de oorsprong van altruisme en gerechtigheid, zowel bij de mens als bij (andere) dieren. De winnaar ontvangt een geldprijs van 1.000 euro.

  De jury dit jaar bestond uit uit Marnix Verplancke (literair journalist en voormalig jurylid voor De Gouden Uil), Rik Torfs (winnaar van vorig jaar met 'Wie gaat er dan de wereld redden?') en drie kernleden van Liberales (Dirk Verhofstadt, Egbert Lachaert en Andreas Tirez).

  De jury stelde in november volgende shortlist samen :

 • De utopie van de vrije markt - Hans Achterhuis - uitgeverij Lemniscaat
 • Een tijd voor empathie - Frans De Waal - uitgeverij Contact
 • Een tip van de sluier - Karin Heremans - uitgever Houtekiet
 • Congo. Een geschiedenis - David Van Reybrouck - uitgeverij De Bezige Bij
 • En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit - Rob Wijnberg - uitgeverij De Bezige Bij

  Voorwaarden om verkozen te kunnen worden zijn (1) het boek is oorspronkelijk in het Nederlands geschreven of door een Nederlandstalige auteur, (2) het moet maatschappelijk relevant zijn, en (3) het moet in een Liberales-nieuwsbrief van dat jaar verschenen zijn.


  2009 - 'Wie gaat er dan de wereld redden? van Rik Torfs

  Liberales heeft voor 2009 het boek 'Wie gaat er dan de wereld redden?' van Rik Torfs verkozen tot 'Liberales-boek van het jaar' (lees de boekrecensie). Rik Torfs is in Vlaanderen wereldberoemd als professor Kerkelijk Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven en is alomtegenwoordig in de Vlaamse media. Het is echter geenszins om die reden dat Torfs' boek werd verkozen tot boek van het jaar.

  Afgaande op de titel, de kaft en de auteur, lijkt 'Wie gaat er dan de wereld redden?' op een typisch product dat door een Bekende Vlaming geschreven is tot meerdere eer en glorie van de omzet van de uitgeverij. Niets is minder waar wat betreft de inhoud van het boek. Rik Torfs slaagt erin om belangrijke thema's zoals solidariteit, normen en waarden, en zingeving in een ander perspectief te plaatsen, waarbij hij de platgetreden paden links laat liggen.

  Zo pleit de auteur in het deel over solidariteit onomwonden voor meer individualisme in de samenleving. Hij doet dit met een goed onderbouwd en rationeel discours. Volledig terecht en voor liberalen misschien wel vanzelfsprekend, maar de nood aan meer individualisme wordt door anderen zelden erkend, laat staan op een dergelijke manier verdedigd. Ook gaat de auteur lijnrecht in tegen het populisme en bepleit hij een scherp onderscheid tussen normen en waarden. Daarenboven maakt de gehanteerde stijl het boek tot aangename lectuur. Kortom, het boek is de oververdiende winnaar van de titel 'Liberales-boek van het jaar'.

  De jury bestond uit Marnix Verplancke (literair journalist en voormalig jurylid voor De Gouden Uil), Peter Venmans (winnaar van vorig jaar met 'Over de zin van nut') en drie kernleden van Liberales (Dirk Verhofstadt, Egbert Lachaert en Andreas Tirez). De shortlist voor het 'Liberales-boek van het jaar' bestond uit volgende titels:

 • 'Knock-out' van Rein Gerritsen (Lemniscaat), lees het interview
 • 'De leraar' van Bart Koubaa (Querido), lees de boekbespreking en het interview
 • 'Wie gaat er dan de wereld redden?' van Rik Torfs (Van Halewyck), lees de boekbespreking en het interview
 • 'De mens voorbij' van Gie van den Berghe (Meulenhoff Manteau), lees de boekbespreking
 • 'De passage naar Europa' van Luuk van Middelaar (Historische Uitgeverij), lees de boekbespreking en het interview

  De winnaar ontving een geldprijs van 1.000 euro. Deze prijs werd uitgereikt op 19 december 2009 tijdens de voorstelling van het Liberales-jaarboek 2009. Lees hier het interview.


  2008 - 'Over de zin van nut' van Peter Venmans

  Jaarlijks bespreekt Liberales in haar nieuwsbrieven een honderdtal boeken. Teveel om te lezen, dus. Daarom heeft Liberales bij wijze van leeswijzer een boek van het jaar gekozen: als u een boek uit 2008 gelezen moet hebben dan is het dit: 'Over de zin van nut' van Peter Venmans (lees de boekrecensie).

  In het uiterst leesbare en filosofisch toch diepgravende boek gaat Peter Venmans op zoek naar de historische wortels en de hedendaagse bestaansvormen van het utilitarisme en het pragmatisme, twee Angelsaksische denkrichtingen - de eerste Brits, de tweede Amerikaans. Deze stromingen werden lange tijd door beroepsfilosofen afgedaan als onfilosofisch omdat ze al te zeer op het handelen en dus niet genoeg op het denken gericht zouden zijn.

  Toch wordt het hele westerse denken al decennia gedomineerd door het nutsdenken: alles moet nuttig zijn en efficiƫnt georganiseerd. Maar wat is de zin van het nut? Peter Venmans legt in zijn boek de filosofische bronnen van ons pragmatisch levensgevoel bloot. Hij vindt die bij Engelse utilitaristen zoals Jeremy Bentham en John Stuart Mill, en bij hun pragmatische tegenhangers John Dewey en Richard Rorty. Met zijn zoektocht toont de auteur op overtuigende wijze dat het utilitarisme en het pragmatisme op intellectueel vlak veel meer te bieden hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

  Op donderdag 15 januari 2009 organiseerde Liberales een gespreksavond met de auteur over dit interessant en vlot leesbaar boek. Lees hier een verslag van de gespreksavond.

 • Share |

  De Arabische Revolutie:

  tussen droom en werkelijkheid

  Op woensdag 5 april 20.00 uur

  Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

  schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

  Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

  Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

  Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

  STEUN LIBERALES

  Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

  Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

  Met hartelijke dank

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

  Liberales TV

  Contact

  Claude Nijs
  gsm: +32476 343098
  claude@liberales.be