Líislam en question

boek vrijdag 18 mei 2012

Wafa Sultan

Met L'islam en question verwoordt Wafa Sultan haar visie op de islam. Maar wie is deze Syrische vrouw, waarom is zij zo hard voor haar religie en wat is haar bedoeling? Wafa Sultan heeft in haar geboorteland jarenlang geleden onder de wetten van de islam. Beetje bij beetje heeft zij zich daarvan vrijgevochten, tot zij tenslotte haar land verliet en uitweek naar de VS. Daar ontwikkelde zij zich naast haar medische beroepsactiviteit tot een kritische schrijfster die tweemaal voor een debat werd uitgenodigd door de zender Al Jazeera. Op het scherm stelde zij dat de islam geen tolerante godsdienst is maar een religie van angst en haat, vooral dan voor het laatste waar het om de vrouwen gaat. Een godsdienst die de totale en blinde onderwerping eist aan een god, een soort onbekende boosaardige boeman, die zijn aanhangers hun leven lang terroriseert en hen alle natuurlijke rechten ontzegt.

Haar eerste optreden ontketende een storm van protest en maakte haar bekend in de Arabischislamitische wereld, terwijl het tweede haar tal van doodsbedreigingen opleverde van islamisten, zodat de vrouw die de Amerikaanse pers de 'Voltaire' van de moslims noemt, nu onder de permanente bescherming van de lokale politie moet leven. Het Engels origineel van het boek, A god who hates, verscheen in oktober 2010. Het kende een daverend succes in de Verenigde Staten en het Engels taalgebied. Honderdduizenden exemplaren gingen in de eerste maand van de publicatie al over de toog. Een jaar later werd het vertaald en gepubliceerd in het Frans. Op de eerste pagina van haar boek voorspelt Wafa Sultan: 'vele moslims, zo niet allen, zullen mij wanneer zij het lezen, tot de doodstraf veroordelen'. Want inderdaad, is een kritische blik op de islam geoorloofd? Mag men betwijfelen of de koran een bron van wijsheid is? Mag men bedenkingen hebben bij de vaststelling dat de ethiek van een ganse gemeenschap gesteund is op de woorden en daden van een profeet met een geweldvolle levensloop?

Wafa Sultan kijkt terug op haar jeugd en vertelt over haar opvoeding, haar universitaire studies en haar professionele ervaringen. Die flashback doet haar de leer en de voorschriften van de islam nog dieper uitpluizen, de psyche van de homo islamicus ontleden en zijn existentiŽle en mentale trauma's ontrafelen. L'islam en question is in de eerste plaats de kritiek van een moedige vrouw, die op een dag beslist heeft om het proces te maken van haar god waarin zij een schrikwekkende entiteit ziet. Zonder aarzelen werpt zij een scherpe blik op de totalitaire excessen van een godsdienst waarin zij vandaag een terugkeer naar de barbaarse tijd ziet. Deze visie beantwoord precies aan de religieuze opvoeding die zij - uiteraard zoals alle andere moslims - gekregen heeft en ligt ook in het verlengde van de koranieke attributen van god die iedere moslim uit het hoofd moet leren om ze voortdurend te reciteren. Bij het bidden van hun gebedskransen herhalen zij gestadig de 'honderd mooie namení van god waaronder: 'de wreker, de dwingende, de heerszuchtige, de onderwerpende, de vernederende, de schrikwekkende, enz.'

Volgens de auteur bevordert dit de vorming van een autoritaire, tirannieke en vindicatieve persoonlijkheid. De revolte die Wafa Sultan in dit boek uitschreeuwt, manifesteert zich ook in haar analyse van de situatie van de moslimvrouwen en de manier waarop zij door de moslimmannen behandeld worden. De specifieke gevallen die zij heeft meegemaakt en een reeks koranvoorschriften over de behandeling van de vrouwen - o.m. de houding van de profeet tegenover zijn talrijke echtgenotes, dienstmeiden en krijgsgevangenen - bevestigen in haar ogen haar vaststelling dat de vrouwen nog altijd de voornaamste slachtoffers blijven van een hardvochtige ideologie. In een dergelijk situatie wordt iedere harmonieuze menselijke ontwikkeling in het gezin, de samenleving en die landen totaal en onherroepelijk onderuit gehaald. Deze pathologische handicap van het sociale weefsel in de moslimsamenlevingen is het kwalijk product van de reductieve visie op de vrouw in de islam. De ballingschap van de auteur naar de VS was een belangrijk keerpunt in haar leven. Haar bevrijding van de onderwerping aan een god van haat en terreur was bepalend voor haar inzet ten bate van haar gewezen geloofsgenoten.

Zij probeert die kost wat kost te helpen om zich te bevrijden van die vreselijke geest en ze te veranderen in redelijke, menselijke wezens. Voor miljoenen kijkers in de Arabische moslimwereld verklaarde zij dat de ware clash der beschavingen niets anders is dan een botsing tussen de Middeleeuwen en de 21ste eeuw, tussen beschaving en wetenschap enerzijds, barbarij en onderontwikkeling anderzijds, tussen de vrijheid van de vrouw en haar verknechting, tussen de islam en de moderniteit. Wafa Sultan hamert erop: de islam is geen tolerante noch 'onbegrepen' religie. Wat zij jaren lang aan den lijve moest ondervinden doet haar vandaag besluiten dat de islam discrimineert: discriminatie tussen gelovigen en ongelovigen, tussen meesters en slaven maar vooral tussen mannen en vrouwen. Hoe kan een samenleving die in de helft van haar leden minderwaardige wezen ziet zich harmonieus ontplooien?

De vrouw die het aandurfde om op Al Jazeera voor miljoenen kijkers een radicale imam te onderbreken en die voortdurend bedreigd wordt met de dood, geeft in dit boek zonder enig taboe een ongezouten kritiek op de excessen van een totalitaire religie en haar politiek-religieuze ideologie. Zij ontsluiert een werkelijkheid die men niet wil zien en kost wat kost toegedekt wil houden. Politici die zich over de islam zalvend willen uitspreken zouden er goed aan doen eerst even de tijd te nemen om deze ideologie wat dieper te bestuderen om zodoende na te gaan wat de politiek correcte vlag in werkelijkheid dekt. De stijl van Wafa Sultan heeft meer weg van een vertrouwde babbel over belevenissen die zijzelf, haar familie en mensen die zij ontmoet heeft, hebben meegemaakt dan een academische demonstratie. Zij synthetiseert haar kritiek op de islam niet maar verwijt hem vooral de slechte behandelingen die de vrouwen in zijn naam ondergaan.

Tot slot: L'islam en question is het boek van een moedige vrouw die niet aarzelt om de schijnwerper te richten op de totalitaire excessen van een godsdienst waarin zij een overblijfsel van de barbaarse tijden ziet. En niets zal haar beletten haar waarheid verder te blijven belijden.


Recensie door Erik Willaert

Wafa Sultan, L'islam en question, H&O …ditions, Le Triadou, 2011, ISBN: 978-2-84547-236-5

Links
mailto:e.willaert@telenet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be