De zeepbel van de Amerikaanse macht

boek vrijdag 19 november 2004

George Soros

George Soros is een legende in de financiŽle wereld. Hij is tevens de oprichter van een internationaal netwerk van organisaties die zijn ideaal van de open samenleving, zoals beschreven door de filosoof Karl Popper, steunen. Dit boek De zeepbel van de Amerikaanse macht is gegroeid uit het boek Globalisering dat in 2002 verscheen. De auteur trok ten strijde tegen de herverkiezing van George Bush bij de presidentsverkiezingen van november 2004. Het boek was dan ook vooral bestemd voor eigen Amerikaans gebruik. Met maar ťťn doel voor ogen: de herverkiezing van George Bush voorkomen. Het is hem niet gelukt. In een eerste deel beschrijft George Soros de redenen waarom de huidige Amerikaanse buitenlandse politiek op een verkeerd spoor zit. In een tweede deel wordt een constructieve visie uitgewerkt,om de situatie te verbeteren.

George Soros vergelijkt de toestand van de Verenigde Staten met bepaalde beursfenomenen. De Verenigde Staten komen vanuit een toestand van bijna-in-evenwicht naar een toestand van sterk-uit-evenwicht. Dit is sterk vergelijkbaar met een proces van hausse-baisse op de effectenbeurzen. Ofwel het ontstaan van een zeepbel. Dit werpt een nieuw licht op de situatie waarin de Verenigde Staten zich nu bevinden. Hoe komt het dat de Verenigde Staten vast zitten in Irak? Hoe is dat kunnen gebeuren? George Soros gebruikt de zeepbeltheorie (uit de wereld van de financiŽle beurzen) om dit te verklaren. Een zeepbel ontstaat niet zomaar. Op den duur ontstaat er een kloof tussen de realiteit en de valse interpretatie. Op het moment dat die kloof te groot wordt spat de zeepbel uit elkaar - als schoolvoorbeeld haalt Soros de zeepbel van de ICT-aandelen aan. Hoe langer dit duurt hoe zwaarder de gevolgen hiervan zijn.

Na de Amerikaanse verkiezingen van 2000 kwam een groep ideologen aan de macht die geloofde dat men de suprematie kon nastreven met militaire middelen. Het eigenbelang van de Verenigde Staten werd daardoor te ver doorgetrokken. Tot 11 september 2001 bleef alles binnen normale grenzen. Maar het was volgens Soros niet de terroristische aanval die de abnormale situatie teweegbracht, maar de reactie van de regering-Bush. President George W. Bush verklaarde de oorlog aan het terrorisme en bracht het terrorisme in verband met massavernietigingswapens. Met de inval in Irak bereikte men de toestand van sterk-uit-evenwicht. Tot nu hebben de gebeurtenissen zich afgespeeld volgens de vermeende wildste verwachtingen van Bin Laden.

Hoe moeten de Verenigde Staten hier nu uit raken? Volgens George Soros zijn er een drietal scenarioís. Het eerste is dat de regering-Bush stug vasthoudt en er uiteindelijk in slaagt de situatie in Irak te stabiliseren - wat nu meer dan een jaar na de uitgave van dit boek nog altijd niet het geval is. De tweede is dat de regering haar vergissing toegeeft en die vergissing probeert te corrigeren door afstand te nemen van de ideologen van Amerikaanse suprematie die zich in het ministerie van defensie verschanst hebben. Vermoedelijke zal de realiteit ergens tussen die twee scenarioís in liggen.

Een derde scenario is een diepgaande heroverweging van de Amerikaanse rol in de wereld. Waarbij de nadruk gelegd wordt op betere internationale samenwerking, in plaats van het opdringen van de Amerikaanse wil. Hiervoor zou het wegstemmen van George W. Bush absoluut noodzakelijk zijn geweest, maar er zou ook nood zijn aan een veel positievere kijk op Amerika. En dit zou een hele moeilijke klus worden. De wereld overtuigen dat Amerika zijn streken verloren heeft, zal niet makkelijk zijn. Maar het is nodig als de Verenigde Staten uit die vicieuze cirkel van geweld willen geraken, aldus Soros.

Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt. George Soros is er niet op uit om aan te tonen dat de Verenigde Staten ten onder gaat. Maar vanuit het gezond verstand komt hij tot de conclusie dat de grootmacht America zijn rol in de wereld op een andere manier moet invullen. En de beste manier om de Verenigde Staten te beveiligen is te zorgen dat de haat tegen de arrogante en hooghartige wereldmacht afneemt.


Recensie door Werner Vanderleen

George Soros, De zeepbel van de Amerikaanse macht, Contact, 2004

Links
mailto:werner.vanderleen@realsoftware.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be