Europese Unie voor dummies

boek vrijdag 26 november 2004

Sander Simons

Europa voor dummies is misschien niet de beste titel voor dit degelijk informatief handboek. Auteur Sander Simons is een overtuigd Europeaan en beseft dat de meeste inwoners van de EU die overtuiging niet hebben. Brussel, Luxemburg en Straatsburg liggen ver van hun bed en worden dikwijls gebruikt als schietschijven voor al wat in hun ogen fout gaat of beter moet kunnen. Sander Simons heeft 17 jaar ervaring in de journalistiek en weet wat er in Brussel omgaat. Hij heeft een vlotte pen en stelt de organisatie doorzichtig en zonder vakjargon voor.

Als instap begint hij met een ‘spiekbrief’, waarin schematisch de voordelen, instellingen, kosten en lidstaten opgesomd worden. Dan volgen er vijf delen of 23 hoofdstukken. Deel 1 laat zien hoe de Unie in elkaar zit, hoe de relatie is tussen Brussel en de 25 regeringen, waar het geld vandaan komt en naartoe gaat, hoe de club gegroeid is van 6 naar 25. De auteur beklemtoont de voordelen voor de burger: vrede en stabiliteit binnen de Unie, een grote vorm van veiligheid, groeiende welvaart, aandacht voor milieu, veilige voeding en betrouwbare producten, toegang tot medische zorg in alle lidstaten, een ééngemaakte markt, de euro in de meeste landen. Hij verklaart ook waarom de meeste Britten hun pond willen behouden.

Deel 2 gaat grondig in op de werking van de Commissie, het Parlement, de Raad van regeringsleiders, het Hof van Justitie en toont telkens de sterke en zwakke kanten. In deel 3 leren we hoe richtlijnen en compromissen ontstaan en toegepast worden, welke rol de pers en de lobbyisten spelen, hoe je via de EPSO ambtenaar kunt worden, welke talen je moet kennen. Deel 4 kijkt in de toekomst. Het gaat over de nieuwe lidstaten, de grondwet, de rol van de Europese Unie in de wereld. Deel 5 tenslotte behandelt tien vooroordelen, tien twijfels en de tien nieuwe landen. Een sterk op Nederland georiënteerde bibliografie en een register sluiten het geheel af.

Sander Simons heeft geen theoretisch-filosofisch traktaat geschreven. Daarvoor kun je beter. terecht bij George Steiner en zijn De idee Europa. Maar met grafieken, pictogrammen, kadertjes, anekdotes maakt hij wel duidelijk wie er allemaal voordeel heeft bij de Europese Unie. Hoe de prijzen van levensmiddelen tot stand komen, hoe ze zouden zijn zonder subsidies, voor welke onderwerpen het Hof bevoegd is, wie er een beroep op kan doen, in welke steden welke instellingen huizen, wat de E-nummers op voedsel betekenen, hoe men stemt met gekwalificeerde meerderheden, hoe je moet solliciteren bij de EPSO en zoveel andere praktische zaken.

Hoewel hij een grote voorstander is van de Europese Unie, geeft hij ook kritiek op zaken die nog veel te traag gaan. De voorbeelden die hij aanhaalt, zijn vaak afgestemd op de Nederlandse lezer in plaats van op de Europese. De hoeveelheid onderwerpen is zo groot en zo uiteenlopend, dat het register onmisbaar is. De doelgroep dan: leraren, studenten in politieke wetenschappen of rechten, toekomstige vertalers en tolken, kandidaten voor een Europees examen, politici, journalisten, al wie het nieuws volgt en net iets meer wil weten over frequent gehanteerde begrippen zoals Europese commissie, Verdrag van Maastricht of vrij verkeer van personen en goederen.


Recensie door Jef Abbeel

Sander Simons, Europese Unie voor dummies, Pearson Education, Amsterdam, 2004, 383 blz.

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be