China

boek vrijdag 22 april 2005

Edward Shaughnessy (red.)

Dit prachtig ogende boek is een bundel essays van deskundigen op het gebied van de Chinese beschaving tijdens de keizertijd, dit wil zeggen van de derde eeuw voor Christus. tot 1912. Het bestaat uit drie delen: In een eerste deel komt de Chinese wereld aan bod zoals de geografie, de geschiedenis, het landschap, de rol van keizer en de bureaucratie, de etnische groepen en de talen. Het tweede deel handelt over geloof en filosofie. Daarbij richten de auteurs zich op het confucianisme, het taoÔsme, het boeddhisme en allerlei vormen van volksgeloof. In het derde deel gaat het over de prestaties op het terrein van de geneeskunde, de technologie, de kunst, de boekdrukkunst en de ambachten.

De bijlagen gaan summier over taal en uitspraak en bevatten een tabel van de dynastieŽn, een literatuurlijst en een register. Het boek valt op door zijn verstaanbare taal, de mooie en overzichtelijke vormgeving, de vele en schitterende kleurenfotoís, de landkaarten, tabellen en ander didactisch materiaal. De lezer krijgt een enorme hoeveelheid aan onderwerpen en feitenkennis. Via het register kun je ze ook snel terugvinden.

Toch mist het werk grondigheid, degelijkheid en vooral kritische zin. Zo zegt men bijna geen woord over de twintigste eeuw. Westerlingen zoals Willem van Rubroek, Franciscus Xaverius, Matteo Ricci, Ferdinand Verbiest, George MacCartney, die China verkenden tussen de dertiende en achttiende eeuw, komen er gewoon niet in voor. Zheng He, de grote ontdekkingsreiziger rond 1421, krijgt vier regeltjes en je leest geen woord over de resultaten of over de redenen waarom de tochten stopten. Ook over de Tibetanen worden we niet veel wijzer en bij de moslims moeten we zelf aanvullen met hoeveel ze zijn en of ze een rol speelden. Het is dus een schitterend, vulgariserend en betaalbaar kijk- en leesboek, voor een ruim publiek, dat niet al te diep wil ingaan op de feiten.


Recensie door Jef Abbeel

Edward Shaughnessy (red), China, Librero, 2005, 253 blz.

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be