God of Noppes

boek vrijdag 21 oktober 2011

Will Jensen

Religie blijft een 'hot topic'. De iPhone verkoopt tegenwoordig weliswaar beter dan de bijbel, maar het aantal werken dat jaarlijks verschijnt over religie en spiritualiteit is indrukwekkend. Voor wie hieraan twijfelt: de afdeling 'religion' van Amazon telt meer dan 4.000 werken - verschenen in de afgelopen 30 dagen alleen al! In een groot aantal van deze boeken wordt godsverering kritisch bekeken, maar het in vraag stellen van het bestaan van allerlei opperwezens is al veel langer geen taboe meer. In zekere zin zijn de verkondigers van de drie grote monotheïstische godsdiensten al eeuwenlang de grootste marketeers van het atheïsme, of om het in de woorden van etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins te stellen: “We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.” Aan de lichte kant van het (kritische) spectrum heeft humor een stevige plaats verworven (de Britse komiek Ricky Gervais levert hierbij uitstekend werk zonder in enige banaliteit te vervallen), maar met God of Noppes bewijst Will Jensen dat ook het wat ernstigere werk uitstekend verteerbaar kan zijn.

In zijn meest recente boek bundelt Jensen een reeks interviews met (voornamelijk) BVs. Schrik niet, inhoudsloze panelzitters of aanbidders van darmtransitbevorderende yoghurt zal u er niet in terugvinden. Will Jensen draagt zijn boek op aan alle weldenkende mensen (niet-denkende mensen zullen er geen barst aan hebben), en ook zijn gesprekspartners hebben op zijn minst een uitgesproken mening. De auteur is hierbij uiteraard niet aan zijn proefstuk toe. Verschillende binnen- en buitenlands bladen publiceerden eerder al tal van zijn interviews met bekende namen uit de showbusiness, de academische, kunst- en zakenwereld. Dat is goed merkbaar aan de kwaliteit van de vragen: geen louter lijstje van klassieke dichotome kwesties, maar goed voorbereide, specifiek naar de geïnterviewde getunde vragen. Dit geeft telkens weer een ander soort gesprek wat de algehele leesbaarheid van het boek uiteraard sterk bevordert.

Dit neemt niet weg dat sommige interviews misschien wat diepgang missen. Zo lijkt componist/muzikant Dirk Brossé niet echt in te gaan op de vragen. Actrice Els De Schepper lijkt anderzijds dan weer wat te improviseren, zodat haar antwoorden nogal verwarrend en onsamenhangend overkomen. Bij Godfried Danneels verwachten we uiteraard wat steviger voer. Hem de godsvraag voorleggen zou weinig nieuws opleveren, vandaar dat Jensen de voormalige aartsbisschop confronteert met de Tien Geboden. Dit levert zeker een goed gesprek op, weliswaar stevig gespijsd met katholieke clichés (individualisme en zelfbeschikking leiden tot miserie, technologie maakt ons niet gelukkig, en euthanasie en abortus zijn niet meer dan een moderne aanval op het zesde gebod).

Verder interviewt Will Jensen een breed gamma van weldenkenden. De gesprekken met filosofen Etienne Vermeersch, Paul Cliteur, Geerdt Magiels en Bas Haring zijn zoals verwacht verhelderend, net zoals die met wetenschappers als Christine Van Broeckhoven en Rik Pinxten. Maar ook de outing van variétézanger Will Ferdy als gelovige en zijn bewondering voor Jezus (“ik vermoed zelfs dat hij homo was”) levert een mooie en bij wijlen ontroerende tekst op. Ook zuster Jeanne Devos, die zich al jaren op bewonderenswaardige manier inzet voor de armen in de sloppenwijken van Bombay, manifesteert zich niet enkel als een sterk geëngageerde maar ook als een intelligente en breeddenkende vrouw. Bij strafpleiter Jef Vermassen draait het gesprek dan weer rond in het oude testament populaire topics als wraak, moord en sadisme.

De kritische gelovigen als Rik Torfs en Nahed Selim komen verfrissend uit de hoek. Dit geldt in zekere mate ook voor bijna-rabbijn en docent Joodse geschiedenis Aharon Malinsky, tenminste als u zijn naïeve kritiek op wetenschap en zijn letterlijke interpretatie van de Thora erbij neemt (“bij de zondvloed werden er van de reine dieren zeven gered, van de onreine - zoals de varkens - maar twee”). Om het spectrum te vervolledigen komen verder nog vrijmetselaar Siegfried Bracke, bioloog Dirk Draulans, directrice Karin Heremans (we herinneren ons nog het hoofddoekenverbod in het Antwerpse Atheneum), en Apache Scott Martin aan bod. Tenslotte presenteert Anne Provoost ons een heuse religiometer, een ijking van de schaal van (on)gelovigheid, wellicht geïnspireerd door de schaal van theïstische waarschijnlijkheid die Richard Dawkins voorstelde in The God Delusion.

Will Jensen weet, zoals het hoort, zijn eigen overtuiging bijzonder goed te verbergen tijdens de interviews en out zich pas in het nawoord. Met God of Noppes levert hij ons een prima boek, met licht verteerbare maar daarom niet minder voedzame kost. Een prima eindejaarsgeschenk, al dan niet onder de kerstboom.


Recensie door Koert Van Espen


Will Jensen, God of Noppes, Houtekiet, 2011, 245 blz.

Links
mailto:koert@koert.net
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be