Stalin. Aan het hof van de rode tsaar

boek vrijdag 18 februari 2005

Simon Sebag Montefiore

De meeste boeken over Stalin dateren uit de tijd vóór 1990, toen de archieven van de Sovjet-Unie nog gesloten waren. De Britse schrijver Simon Sebag Montefiore kreeg toegang tot archieven die in 1999 geopend werden, vond daar memoires die nooit gepubliceerd werden en kon dank zij de vrijere tijdsgeest in het Rusland van nu een stel mensen vinden die bereid waren om te getuigen. Onder hen familieleden van Vlasik, Molotov, Alliloeyev en van Malenkov. Verder ook Nikolaj Babjakov, de enige nog in leven zijnde minister onder Stalin. Tenslotte sprak hij met directeurs van archieven en Russische specialisten op het gebied van de geheime dienst en van de terreur.

Zijn boek begint met een stamboom van de familie van Stalin, maar die bekijk je best tijdens het lezen van de namenlijst want anders is het te ingewikkeld. De landkaart met de gebieden die in 1940-1945 geannexeerd werden, is wel duidelijk. Dan tekent Montefiore een beeld van Stalin en zijn hofhouding, zijnde de twintig belangrijkste medewerkers en hun familieleden. We vernemen hoe zij leefden, met elkaar omgingen, heersten met ongeëvenaarde macht en wreedheid. Het is een kroniek, vanaf Stalins benoeming tot leider in 1929 tot aan zijn dood in 1953. Het is ook een biografie van de hovelingen. Komen slechts ter zijde aan bod: zijn jeugd, zijn strijd tegen Trotski, de economische en buitenlandse politiek.

Sommige hovelingen waren al goed bekend in het Westen zoals Beria, Molotov en Chroesjtsjov. Hoewel ze overkwamen als weinig kleurrijk, waren het vaak flamboyante en dynamische persoonlijkheden, zoals blijkt uit hun privé-leven, correspondentie en liefdesbrieven. Ze werkten hard, maar fuifden er ook op los en dronken wodka zoals wij water drinken. Bijna allen verdienen het etiket ‘massamoordenaar’, want de moordpartijen waren het werk van de collectieve leiding, maar enkel Jezjov en Beria werden vervolgd en dan nog niet eens voor hun werkelijke misdaden.

Stalin zelf dan. Als we bijeensprokkelen wat Montefiore uitsmeert over ruim 600 pagina’s dan komen we tot de volgende eigenschappen: een superintelligente autodidact met een grenzeloze eigenwaan, een rusteloos lezer van 20.000 boeken over geschiedenis en literatuur, (hij beweerde dat hij soms 500 pagina’s per dag las), iemand die zijn naam en geboortedatum zelf bedacht had, een paranoïde man met vele gezichten, een ondoorgrondelijke sfinx, berekend maar onberekenbaar, geobsedeerd door afpersen, folteren en executeren. Zijn geliefde auteur was Boelgakov. Stalin hield van zijn satires op het sovjetsysteem, ging 15 keer naar zijn toneelstuk De dagen van de Toerbins kijken en beschermde hem tegen de censuur. Helaas waren er veel meer schrijvers die hij liet ombrengen omdat ze kritiek hadden op zijn persoon of beleid.

Stalin was niet geboren op 21 december 1879, maar op 6 december 1878, in Gori, een stadje in Georgië, op duizenden kilometers van Moskou, dichter bij Bagdad dan bij St.-Petersburg. Het zonnige Georgië hoorde bij het Mongoolse Rijk in de late Middeleeuwen (van de 13de tot de 15de eeuw), bij het Osmaanse Rijk (1510-1810) en werd pas tussen 1810 en 1878 door Rusland veroverd. Stalin hield van zijn geboorteland. Zijn echte naam was Josef Vissarionovitsj Dzjoegasjvili. Ook van zijn medewerkers kennen we de schuilnaam beter dan de echte. Zijn vader was een drinkende, gewelddadige, rondtrekkende schoenlapper. Op het seminarie werd hij atheïst en daarom na vijf jaar weggestuurd (in 1899). Dan werd hij beroepsrevolutionair; hij geraakte aan geld door roofovervallen en diefstal. Hij bezocht partijcongressen in Finland, Praag en Londen. Als banneling maakte hij kennis met Siberië.

Na Lenin veroverde hij het Kremlin. Dit was een afgesloten paradijs met vier meter dikke muren voor de gezinnen van de leiders. Zij woonden hier gedurende grote delen van het jaar met hun kinderen, als één grote familie, in ruime appartementen, in alle luxe en in groot contrast met het trieste lot van het volk. Het hof was een plek van decadentie, liefdesaffaires, eetfestijnen en bacchanalen met liters cognac en wodka. Soms was Stalin zelf dronken, in oktober 1945 hield hij er zelfs een hartaanval aan over, maar vooral dwong hij zijn medewerkers en later ook zijn Oost-Europese vazallen te zuipen tot ze stomdronken waren. De top van de nomenclatura had ook nog ruime herenhuizen en datsja’s (buitenverblijven), met alle comfort en veel personeel. Deze gebouwen lagen net buiten Moskou, in Stosji aan de Zwarte Zee, op de Krim en in Georgië. Ze zaten vol afluisterapparatuur en de potentaten mochten niet bij elkaar op bezoek gaan. Stalin zelf was eerder sober, maar zijn zoon Vasili pronkte met de duurste buitenlandse auto’s. Samen trokken ze op vakantie, per privé-trein naar het zuiden. Als ze de gordijntjes open deden, zagen ze dat boeren in Oekraïne omkwamen van de georganiseerde hongersnood.

Stalin maakte elke liefdesrelatie kapot, door ze op te offeren aan zijn politieke en messianistische ambities om een plaats te veroveren in de geschiedenis, zijn onbeschoft en weerzinwekkend wangedrag en door te flirten met andere vrouwen in het bijzijn van zijn eigen vrouw. Hij had namelijk keuze te over: vrouwen van kamerdienaars en bedienden zoemden om hem heen zoals verliefde bijen. In 1932 pleegde zijn eerste vrouw Nadja, de moeder van Svetlana, wanhopig zelfmoord. Van dan af verdubbelde zijn wreedheid. Iedereen had zoveel schrik van Stalin, dat hij tot 1934 slechts 1 à 2 lijfwachten nodig had en soms ook zonder bescherming door Moskou ging, voor de zeldzame keren dat hij zich vertoonde. Pas na de moord op Kirov ging hij zich meer beveiligen.

Verder was hij een groot-Russisch imperialist, die de Georgische bloedwraak meenam naar Moskou en zich omringde met veel niet-Russen: Georgiërs zoals Beria, Armeniërs zoals Mikojan en, hoewel hij antisemiet was, heel wat joden zoals Kaganovitsj, Mechlis, Kamenev, Trotski, Zinovjev, Ilja Ehrenburg, zijn artse Proskrjobysjeva, zijn persoonlijke veiligheidschef Karl Pauker en dagboekschrijfster Maria Svanidze. De minderheden die tijdens de tsaren soms vervolgd werden, waren nu oververtegenwoordigd in partij en regering. Joden kregen van Stalin de raad om Russische pseudoniemen te gebruiken, zeker bij artikelen in de Pravda. Stalin had Mein Kampf gelezen en wou Hitler niet op stang jagen.

Zijn hofadel wordt ook geportretteerd. Molotov was klein, ambitieus, getrouwd met een joodse, die directeur was van een bedrijf in schoonheidsproducten en na een bezoek van Golda Meir in 1949 door Stalin afgestraft werd. Molotov tekende het verdrag met nazi-Duitsland in 1939, hij schudde de hand van Hitler, Göring, Roosevelt, Churchill, Truman en vertegenwoordigde de Sovjet-Unie op veel conferenties in het buitenland. Veiligheidschef Nikolaj Jezjov, organisator van de grote terreur in 1937-1938, bracht de nacht door met martelen in de Loebjankagevangenis, sliep dan ’s morgens en ging later op de dag verslag uitbrengen bij Stalin, met bloedspatten op zijn hemdsmouwen.

Beria liet hem ombrengen en volgde hem op. Hij was een Georgiër, meer precies een Abchaziër, speelde een tijdje in de nationale Georgische voetbalploeg en maakte de anderen wantrouwig door met Stalin soms Georgisch te spreken. Hij leidde de geheime dienst, was intelligent, gewetenloos, uitgesproken wreed, sadistisch en martelde soms zelf. Hij was seksueel aantrekkelijk en belust op avontuurtjes. Dames en meisjes die niet ingingen op de avances van dit op seks belust roofdier, ondergingen een zwaar lot. Hij hield ervan om nachtelijke folteringen zelf bij te wonen. Tegelijk was hij een liefhebbende echtgenoot. Hij en zijn vrouw leefden op veel grotere voet dan Stalin. Hij kon een week werken zonder te slapen. Macht, terreur en seks waren zijn drie sleutelwoorden. Vanaf 1943 had hij syfilis. Na Stalins dood werd hij geliquideerd door Chroesjtsjov, want iedereen was bang voor Beria. Mikojan was Armeniër, had net als Stalin voor priester gestudeerd, was een knappe en trotse figuur, sprak Engels en Duits, overleefde tot in de tijd van Brezjnev. Beria was jaloers op zijn mooie kleren en amuseerde zich dan met rijpe tomaten in zijn nieuwe pakken te stoppen.

Ook de andere topfiguren krijgen hun portret. Vanaf de jaren dertig waren ook zij niet meer veilig. In 1931-1934 werden tien miljoen Oekraïense boeren, met vrouwen en kinderen, omgebracht door uithongering. Alle graan werd opgeëist om hoogovens en tractoren te bouwen en om de boerenstand uit te roeien. 20.000 mensen kwamen om toen ze naar het Siberische Magnitogorsk werden verbannen om daar een industriestad te bouwen. In 1934 werd Kirov vermoord in Leningrad, waar hij partijsecretaris was. De lijkkist werd gedragen door Stalin en co, mogelijk de opdrachtgevers van de moord. Huurmoordenaar Nikolajev werd gefusilleerd. Van dan af tot 1938 en in mindere mate tot 1956 was de terreur verschrikkelijk en was niemand meer veilig. De sfeer in het boek verandert in die van een misdaadroman. In 1936 volgden showprocessen tegen de joden Zinovjev en Kamenev, in 1937 tegen Toechatsjevski, in 1938 tegen Boecharin. Stalin gaf zelf de opdracht om te folteren, dicteerde de woorden van procureur-generaal Vysjinski en de doodsoorzaak: ‘hartaanval’. Stalin had een sadistisch genot in de brieven waarin men hem om gratie smeekte, de martelingen en executies maakten hem blij.

Terwijl Hitler zich voorbereidde op de oorlog en Stalin daarvan op de hoogte was dank zij de beste spionagedienst van toen, ging hij verder met het uitmoorden van talentvolle medewerkers: 5/15 van het Politbureau, 98/139 van het Centraal Comité, 1108/1966 afgevaardigden van het partijcongres, ruim de helft van de legertop. Ongeveer 400.000 bekwame mensen werden geëxecuteerd. Stalin was het brein en de motor achter deze moordmachine, maar alle tenoren legden dezelfde genadeloze hardheid aan de dag bij de vernietiging van miljoenen koelakken en ook Molotov, Kaganovitsj, Vorosjilov, Zjdanov, Mikojan ondertekenden duizenden executies. Het moorden werd op dezelfde manier uitgevoerd als een vijfjarenplan. Anderen zoals Chroesjtsjov rapporteerden met trots hoeveel mensen ze omgebracht hadden en vroegen Stalin of hij dat aantal voldoende vond. Al die moorden moesten de communistische revolutie ten goede komen. Stalin dacht dat het marxisme-leninisme enkel verwezenlijkt kon worden door de eliminatie van individuen. Hij heeft er dan wel heel veel geëlimineerd en heel goede. Montefiore beweert dan nog dat Stalins wapen tegenover zijn medewerkers niet zijn terreur was, maar zijn charme en het schenken van ‘pakets’, geheime vergoedingen boven op hun arbeidersloon. Dit contrasteert wel sterk met de eindeloze gevallen van cynische wreedheid tegenover zijn slachtoffers. Gulle vrijgevigheid en willekeurige terreur gingen blijkbaar hand in hand.

Na het verslag over de terreur, volgt het relaas over de totstandkoming van het verdrag met Duitsland, de verdeling van de invloedssferen in Polen, de verovering van de Baltische staten en een stuk van Finland om Leningrad minder kwetsbaar te maken. De Finnen vochten dapper, ze verloren 48.000 manschappen, de Russen 125.000, maar de overmacht was te groot. Stalin bewonderde Hitler en verwelkomde de Duitse delegatie met hakenkruisen. Het optreden van de Russen in Polen was nog wreder dan dat van de Duitsers. Eén miljoen onschuldigen werden gedeporteerd, duizenden werden gedood. De wereld keek toe. In Katyn schoot één beul, Blochin, 7000 Poolse officieren dood in 28 dagen, met een Duits pistool, om later de schuld op Duitsland te kunnen schuiven.

Op 18 december 1940 besloot Hitler tot de operatie Barbarossa. Elf dagen later wist Stalin dit al, maar hij besefte dat zijn door hem onthoofd leger pas in 1943 klaar zou zijn. In april 1941 sloten Japan en de Sovjet-Unie een niet-aanvalsverdrag. Japan besefte dat het na een nederlaag tegen de Russen, beter Britse en andere kolonies kon veroveren. Op 21 juni 1941, dezelfde dag als Napoleon in 1812, viel Hitler aan. Von Ribbentrop was tegen. Stalin sliep in zijn datsja in Koentsevo, even buiten Moskou. Niemand durfde hem te wekken. In juli 1941 werd zijn zoon Jakov krijgsgevangen genomen. Reactie van Stalin: hij had zelfmoord moeten plegen. De vrouw van Jakov werd gestraft met 2 jaar gevangenis. Rond die tijd deed Stalin een eerste vredesvoorstel waarbij Hitler de Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië en de Baltische Staten zou krijgen. Maar de Bulgaarse ambassadeur gaf deze boodschap niet door aan Berlijn. Het tweede voorstel van 19 februari 1942 is al langer bekend; het kwam wel bij Hitler, maar deze was onverzadigbaar. Volgens Luc De Vos (in zijn boek De Tweede Wereldoorlog) was de Kaukasus er toen ook bij en bood Stalin zelfs aan om samen met Hitler op te trekken tegen de geallieerden.

Op 1 oktober 1941 dreigde Moskou te vallen, maar een banket in het Kremlin ging gewoon door, terwijl men in Leningrad stierf van de honger. En ook de terreur ging onverminderd door. In 1941-1942 werden nog één miljoen mensen veroordeeld en 157.000 geëxecuteerd, onder andere een zus van Trotski, die in de gevangenis zat. Wolgaduitsers, Tsjetsjenen, Ingoezen en Krimtataren werden in groot aantal door Beria naar Siberië gedeporteerd en de bevolking onderging verschrikkelijke wreedheden. In oktober 1941 dacht men eraan om te evacueren uit Moskou naar Samara aan de Wolga, maar op 7 november ging de parade gewoon door, terwijl de Duitsers op 80 km van Moskou zaten. In mei 1942 reisde Molotov naar Londen en Washington, om een tweede front en de erkenning van de grenzen te eisen. Hij kreeg een vage belofte van een tweede front en een waardevoller leen- en pachtverdrag. In Teheran werd dat tweede front opnieuw gevraagd.

Na de Tweede Wereldoorlog hernam Stalin zijn terreur. De triomferende generaal Zjoekov en admiraal Koeznetzov werden vernederd, gedegradeerd, onteigend, verbannen. In 1950 werd Koeznetsov zelfs gedood. Ook Molotov en Mikojan werden tijdelijk gedegradeerd. In 1946 stierven dan ook nog 282.000 mensen door hongersnood, in 1947 waren dat er 520.000. Toch ging Stalin niet in op het Marshallplan. Als eerste erkende hij Israël, maar toen dit land de zijde van Amerika koos, begon hij de Russische joden genadeloos te vervolgen. Deze zaten in het nucleaire project, waren arts, politicus, managers van de autofabriek ZiS. Zijn medewerker Solomon Michoëls werd vermoord en de moordenaar kreeg de Leninorde. Toen Golda Meir in 1949 Moskou bezocht en met Polina Molotova praatte, moest Molotov van haar scheiden. De permanente antisemitische terreur duurde van 1949 tot 1953 en sloeg over naar Praag (en trof ondermeer Slansky). Genadeloze folterpartijen gingen de executies vooraf. In 1950 had Stalin zijn enige ontmoeting met Mao. Meteen was er ruzie over gebieden die China terug wou krijgen. Ze vochten wel samen met Noord-Korea tegen het zuiden, maar voor de rest was Mao iemand op wie Stalin weinig vat had, maar nog geen Tito, die door hem ter dood veroordeeld werd. Mao kreeg ook een slecht punt, omdat hij Das Kapital niet gelezen had.

Het overlijden van Stalin wordt door Montefiore zeer gedetailleerd en spannend verteld, maar zonder nieuwe feiten. De auteur meent dat Beria, Chroesjtsjov, Boelganin, Malenkov, Mikojan, Molotov en Kaganovitsj dit versneld hebben doordat ze twaalf uur lang niet durfden in te grijpen toen Stalin een hartaanval kreeg. Die angst was begrijpelijk, want kort voordien had Stalin zijn nieuwe lijfarts Vinogradov laten folteren, omdat hij hem rust had voorgeschreven. De bijgeroepen artsen trilden van de zenuwen en stelden een hersenbloeding vast. Montefiore eindigt met een voorzichtige balans van de meedogenloze terreur: twintig miljoen mensen vermoord, 28 miljoen gedeporteerd naar de kampen van de Goelag.

Enkele opmerkingen: dit boek van 1,2 kg is enorm spannend, maar tegelijk vermoeiend door de monotone bladspiegel, het grote aantal intriges, de eindeloze details, de onbenullige fictieve dialoogjes, de vele namen en bijnamen (Braam, IJzerreet, ijzeren Lazar), het ontbreken van jaartallen bij de meeste data. De volgorde is deels chronologisch, deels chaotisch. Montefiore kan schitterend observeren en tekent prachtige portretten van Stalin, zijn trawanten, hun vrouwen en kinderen, hun onderlinge relaties. Hij leidt de lezer binnen in het Kremlin en in de datsja’s van de hoge heren. Maar hij had het minder anekdotisch moeten doen en zich meer moeten beperken tot relevante zaken. Desondanks een noodzakelijk boek voor al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Sovjet-Unie.


Recensie door Jef Abbeel

Simon Sebag Montefiore, Stalin. Aan het hof van de rode tsaar, Standaard, 2004, 720 blz.

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be