Onvoltooide Symfonie

boek vrijdag 18 januari 2008

Geert Messiaen

In Onvoltooide Symfonie geeft Geert Messiaen, de Secretaris Generaal van de Liberale Mutualiteiten en gemeenteraadslid in Roeselare, als het ware een overzicht van zijn politieke zelf. Op een heldere en onderbouwde manier worden zowel lokale als bovenlokale thema’s aangesneden. Tussendoor verrast Geert Messiaen de lezer met snedige én luchtige citaten. Hiermee wordt eensklaps geïllustreerd hoe Messiaen zijn thema’s benadert.

Doorheen de eerste bladzijden wordt duidelijk op welke manier Geert Messiaen aan politiek wenst te doen: ten dienste van de medemens, met open vizier en volgens liberale principes. De auteur typeert zichzelf terecht als ‘sociaal’ liberaal, maar hij bewijst een complete visie te beheersen. Grote aandacht gaat bijvoorbeeld naar de media. Messiaan is absolute verdediger van de persvrijheid, zoals ooit getypeerd door Voltaire: ‘Al verwerp ik uw ideeën, ik zal er voor strijden dat ze geuit kunnen worden.’ Toch haalt de auteur de verantwoordelijkheden en de taken van de vierde macht aan, evenals de uitdagingen en de risico’s die nieuwe media inhouden. De auteur is bijvoorbeeld niet blind voor de problematiek rond digitale kloof. De nieuwe media zijn volgens hem ook essentieel in de informatiedoorstroming naar de burger toe, op voorwaarde dat ook elke burger hier gebruik van kan maken.

Informatie en betrokkenheid zijn voor Messiaen twee doelstellingen, die elk bestuur zou moeten uitdragen. In het boek ontwaart men een enorme waardering voor de vrijwilliger en voor het middenveld, iets waarvoor de liberale partij, zeker in het verleden, te weinig aandacht heeft gehad. Voor die vrijwilligers wil de auteur een lans breken, door bijvoorbeeld te ijveren voor een verminderde administratieve last en het vergoeden van hun kosten. Messiean gaat echter ook niet voorbij aan een minder expliciete vorm van betrokkenheid in de maatschappij, namelijk arbeid. De auteur pleit voor een systeem waarbij een combinatie van pensioen en een aanvullend inkomen mogelijk zijn. De ouderen actief en betrokken houden zijn van het grootste belang.

Op het vlak van mobiliteit heeft Geert Messiaen aandacht voor zowel het lokale als het boven-lokale, namelijk Europa. Uit deze stukken blijkt nogmaals dat de auteur recht met de voeten op de grond staat en kan nadenken over praktische oplossingen voor zeer complexe problemen. Interessant zijn zijn ervaringen met het treinverkeer (de auteur pendelt al 30 jaar naar Brussel). Hij verwoordt wat de laatste tijd zoveel in het nieuws komt, namelijk de vele vertragingen. daarbij ergert hij zich in het bijzonder over de gebrekkige informatie naar de pendelaars, die nochtans de klanten zijn van de NMBS. In zijn boek geeft hij een reeks voorbeelden van verontschuldigingen die de treinmaatschappij aangeeft, iets wat heel wat reizigers zullen herkennen. Nog duidelijker is Messiaen tegenover treinstakingen. Daar is hij regelrecht tegen gekant omdat het neerkomt op het gijzelen van talloze mensen. De recente treinstakingen rond kert en nieuwjaar waren daar trieste voorbeelden van.

De auteur heeft ook bijzondere interesse voor de milieuproblematiek waarbij hij de grote problemen tracht aan te pakken met concrete maatregelen die ook lokaal kunnen toegepast worden. Zo haalt hij terecht uit naar mensen die zwerfvuil achterlaten, een daad van egoïsme (de auteur noemt het 'nestbevuiling'), en pleit hij voor meer inspanningen om roetfilters voor wagens te voorzien in de strijd tegen het ongezonde fijn stof. Die laatste strijd zal echter vooral op nationaal, en zelfs Europees vlak gevoerd moeten worden. Daarbij zet hij zich tegen algemene maatregelen zoals de invoering van een wegenvignet, maar eerder voor gerichte roetfilterpremies en belastingsvoordelen voor bedrijfswagens met een lage C02-uitstoot. Het zijn interessante thema's die binnen de liberale beweging meer aandacht zouden moeten krijgen.

Deze praktische benadering van verschillende problemen is ongetwijfeld ontstaan doorheen de lange politiek carrière van Geert Messiean. Het goede contact dat hij had en nog steeds heeft met de burger hebben hier ongetwijfeld toe bijgedragen. Grote problemen, lokale oplossingen lijken duidelijk de uitdaging voor Geert Messiean te zijn. Niet voor niets luidt credo: ‘Per aspera ad astra’.

De titel Onvoltooide Symfonie laat vermoeden dat het hier gaat om een boek dat een punt zet achter iets, een soort afsluiting van een levenswerk maar dat is het helemaal niet. Uit de stukken waarin Geert Messiean het politieke handelen beschrijft, kan de lezer een duidelijke verontwaardiging merken, ook een zekere ontgoocheling, maar bovenal engagement, een eigenschap die al te weinig voorkomt in de dagdagelijkse politiek. Dit boek betekent voor de auteur dan ook een hernieuwde start en dat het einde van zijn engagement lang nog niet in zicht is. Geert Messiaen gaat door met dezelfde overtuiging: liberaal, voor de mensen, tussen de mensen.


Recensie door Mathias De Clercq'Onvoltooide symfonie' is op vijfhonderd exemplaren gedrukt en kost zes euro. De helft van dit bedrag wordt geschonken aan vzw OK - Ontmoeting, ontspanning Kanker Roeselare. Men kan het boek bestellen bij Geert Messiaen, Izegemseaardeweg 198, 8800 Roeselare of via zijn emailadres hieronder.
Geert Messiaen, Onvoltooide Symfonie, Eigen Beheer, 2007

Links
mailto:geert_messiaen@hotmail.com
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be