Suis-je Maudite. La Femme, la Charia et le Coran

boek vrijdag 18 maart 2011

Lubna Ahmad El-Hussein

Vorig jaar verscheen onder de Nederlandse titel Veertig Zweepslagen het boek van Lubna al-Hoessein, de vrouw die bekend werd omdat zij in Soedan tot die straf veroordeeld werd wegens het dragen van een broek. Nu verscheen in het Frans en in samenwerking met de journaliste Djénane Kareh Tager een tweede boek over de positie van de vrouw tegenover de sharia en de Koran. Lubna Ahmad el-Hussein is een moslima die revolteert tegen de Soedanese islamitische wet. Haar boek Suis-je Maudite. La Femme, la Charia et le Coran is een striemende aanklacht tegen de onderdrukking van de vrouwen door een islam die de mannen verminkt hebben. De auteur stelt dat gods woord in de loop der eeuwen door de mannen werd vervalst waardoor het statuut van de vrouw is verworden.

"Heeft mijn religie ons vervloek,t gewoon omdat wij vrouw zijn…. Ik zet mij voortaan in voor alle vrouwen die ik in Europa en in de Arabische landen heb leren kennen en die men zo dikwijls voorgehouden heeft dat zij voor eeuwig minderjarig zijn …Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de religie van Allah zoals die door de mannen werd verminkt, niet meer de religie van Allah is…. Vele voorschriften zijn niet langer meer voorschriften van Allah maar zijn ontaard tot een lange litanie wereldse straffen.… Moet men dan ophouden met gehoorzaam te zijn aan Allah of aan de mannen die beweren te spreken in zijn naam? Moet men vrouwen levend blijven begraven terwijl zij niets anders vragen dan het recht om te leven…".

Het boek biedt de gelegenheid voor heel wat vragen over het religieus integrisme. Waarom legt de sharia de steniging van overspelige vrouwen op terwijl daarover in de koran niets te vinden is? Waarom eisen predikanten dat de vrouwen zich onzichtbaar maken onder niqab en boerka terwijl het bij de bedevaart in Mekka verboden is zijn gezicht te verhullen? Waarom huldigt de islamitische litteratuur de onderwerping van de vrouw en het tuchtigingsrecht van de man? Waarom wordt de vrouw naar een eeuwige minderjarigheid verbannen? Het is bijzonder lovenswaardig dat nu het debat rond de laïciteit opnieuw op de voorgrond komt, er eens moslimstem - helaas met een reëel gevaar voor haar leven - luid en duidelijk zegt wat talloze moslims in stilte denken: "..en indien de sharia nu eens niet verenigbaar zou zijn met de islam".

Lubna Ahmad el-Hussein gooit de spreekwoordelijke steen in de kikkerpoel. De confrontatie van de koran met de bronnen van de sharia; meer in het bijzonder de hadith (handelingen van de profeet) en van de goddelijke voorschriften met de menselijke oekazen, geeft een verhelderend relaas van de wijze waarop de islam zoals die in de loop der eeuwen werd bijeengeschreven en zich nu in Europa verspreid, eigenlijk geen uitstaans meer heeft met gods openbaring en ontaard is tot een instrument dat door mannen werd uitgewerkt ter verknechting van de vrouw. Haar betoog sloopt op systematische wijze een mythologie die in de loop der eeuwen werd opgebouwd met als conclusie een reeks moslimwetten die niets meer te maken hebben met de koran, ja zelfs hem tegenspreken.

Aan de oorsprong van die afwijkingen, de hiervoor geciteerde hadith of woorden en daden van de profeet. Hijzelf had zijn metgezellen verboden dat allemaal op te tekenen en de twee eerste kaliefen deden bovendien alle transcripties verbranden die desondanks tot stand waren gekomen. Dat belette echter niet dat er honderd vijftig jaar lang een wildgroei is geweest van hadith allerhande de ene al surrealistischer dan de andere of met mekaar in tegenspreek. Eens neergeschreven werden die verheven tot een soort Bijbel voor wat men de moslim wet zal gaan noemen. Zo citeert de auteur als een van de meest recente absurde en schokkende voorbeelden de oplossing die voorgesteld werd voor een van de bijzonder prangende problemen voor de islamieten die men in het westen "gematigd" noemt: de mix op de werkplaats. In 2007 gaf sjeik Attiyah, directeur van de afdeling "hadith wetenschappen" van de prestigieuze al-Azhar universiteit een oplossing met een fatwa. Die was gesteund op een hadith waarin de profeet het huwelijk tussen kinderen en hun min zou verboden hebben: men moet werkneemsters toelaten hun mannelijke collegae - naar gelang de versie van de ingeroepen hadith -vijf of tienmaal te zogen.

Die vrouwelijke collegae worden daardoor hun ‘min’, wat onderlinge seksuele betrekkingen verbiedt en de aanwezigheid van die mannen aanvaardbaar maakt. Hevige reacties van de seculiere Arabische kringen leidden tot het ontslag van de sjeik maar zijn fatwa werd niet herroepen. Het boek geeft uiteraard nog heel wat andere voorbeelden, soms voor het gieren ware het niet dat zij aanleiding kunnen geven tot vreselijke gevolgen. Bij dit alles blijft de auteur begrip tonen voor het integrisme wanneer men te doen heeft met analfabeten en ongeschoolden die hun godsdienst beleven onder de druk van de traditie en niet door de theologische studie. Maar zij is verbaasd bij de vaststelling dat men steeds stuit op een bepaalde vorm van rigorisme en een gebrek aan discussiebereidheid zodra men onder opgevoede mensen die bereid zijn tot een beter begrip van hun religie divergerende benaderingen wil uitwisselen en bediscussiëren.


Recensie door Erik Willaert


Lubna Ahmad El-Hussein, Suis-je Maudite? La Femme, la Charia et le Coran, Plon, 2011, ISBN 978-2-259-21267-0

Links
mailto:e.willaert@telenet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be