In de hemel zijn er Franse koks, Britse agenten, Duitse autofabrikanten, Italiaanse minnaars en Zwitserse regelneven. In de hel zijn de koks Brits, de agenten Duits, de autofabrikanten Frans, de minnaars Zwitsers en de regelneven Italiaans. Dit bekende grapje over vooroordelen heeft de Britse econoom en journalist Philippe Legrain opgetekend in het boek Immigrants: Your Country Needs Them. Legrain wil met het grapje laten zien dat inwoners van verschillende landen beschikken over specifieke eigenschappen. Hij is zich er tegelijkertijd van bewust dat dit stereotypen zijn. Zijn boek barst van de generalisaties. Die heeft hij nodig ter onderbouwing van de centrale boodschap: migranten leveren een onmisbare bijdrage aan nationale economieŽn en aan de wereldeconomie. Dit boek verscheen enkele jaren geleden, maar is door de economische crises alleen maar actueler geworden.

Volgens Legrain brengen migranten kwaliteiten en vaardigheden mee die in het ontvangende land zeldzaam zijn. Gechargeerd: goede koks en gepassioneerde minnaars zijn schaars in het praktische en efficiŽnte Zwitserland. Hij betoogt dat migranten elkaar versterken met hun uiteenlopende talenten. Volgens hem leidt dat tot innovatie, 'het elixer voor economische groei'. De connecties met het moederland zouden zorgen voor een grotere afzetmarkt. Legrain is bovendien van mening dat migranten zich van anderen onderscheiden door hun moed, wilskracht, ondernemingszin en de bereidheid om hard te werken. Juist in tijden van crisis zijn dit ideale werknemers, zou je denken.

Niettemin spreken politici liever over 'kansarme migranten'. Andere terugkerende noemers die circuleren in het migratiediscours zijn 'fraudeurs', 'gelukszoekers', 'uitkeringstrekkers' en 'aanzuigende werking'. Deze negatieve kwalificaties passen bij de stelling die sinds enige jaren overheerst: migranten kosten het ontvangende land alleen maar geld. In het actuele debat vliegen de karikaturen ons om de oren. Met het overvloedige gebruik van generalisaties vindt Legrain dus aansluiting bij het bestaande migratiediscours. Vanwege de negatieve etiketten die migratie en migranten doorgaans krijgen, kijkt Legrain vooral naar het positieve. Daarin slaat hij soms een beetje door. Hij heeft weinig oog voor de schaduwkanten van globalisering en migratie zoals mensenhandel, milieuschade, culturele conflicten en vervreemding.

Het verhaal van Legrain is ondanks de eenzijdige benadering zeer overtuigend. Zijn stellingen staaft hij met stevige cijfers en sterke argumentaties. En die zijn schaars in het huidige migratiedebat. Legrain refereert bijvoorbeeld aan studies waaruit blijkt dat migranten per jaar een kleine 500 miljard dollar naar achtergebleven familieleden sturen. Dat leidt tot afnemende armoede en een stijgend opleidingsniveau in het moederland. Zijn internationale blik is verfrissend in het migratiedebat dat zich voornamelijk richt op de kosten en baten voor het eigen land. Legrain haalt bijvoorbeeld ook een studie aan van de Wereldbank. De onderzoekers rekenden uit dat als rijke landen tussen 2001 en 2025 veertien miljoen arbeidsmigranten uit ontwikkelingslanden binnenlaten er wereldwijd meer dan 350 miljard dollar extra zal rondzingen. Zo'n impuls kan de wereldeconomie nu wel gebruiken.

Toch nemen de negatieve kwalificaties voor migranten in tijden van crisis eerder toe dan af. Het idee dat 'ze onze banen inpikken' wordt alleen maar manifester. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat gevoelens van wantrouwen ten opzichte van globalisering de crisis verdiept. Het is zaak dat het vertrouwen terugkeert. Alleen dan krijgt de economie de boost die zij nu nodig heeft. Positieve literatuur als Immigrants: Your Country Needs Them is in crisistijd verplichte kost.


Recensie door Noortje Thijssen

Een eerdere versie verscheen op bureaudehelling.nl

Legrain Philippe, Immigrants: Your Country Needs Them, Princeton: Princeton University Press, 2006

Links
http://www.bureaudehelling.nl
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be