Le Choc des rťvolutions arabes

boek vrijdag 10 juni 2011

Mathieu GuidŤre

Op 17 december 2010 veroorzaakte de zelfverbranding van een wanhopige jonge TunesiŽr wat men bij het begin van deze 21ste eeuw al gauw de 'Arabische lente' is gaan noemen. Het waren historische gebeurtenissen want zij hebben de regionale en internationale geopolitieke zaken op hun kop gezet. Van de oceaan tot aan de Perzische golf overspoelde een menselijke vloedgolf twee continenten. Niemand in het Westen had zo een omwenteling verwacht en zeker niet dat zij zo snel zouden evolueren tegen regimes die men zo sterk waande. Hoe moet men die uitzonderlijke gebeurtenissen die de geopolitieke zekerheden van de hele wereld door elkaar halen nu ontcijferen?

Mathieu GuidŤre, arabist, professor aan de universiteiten van Toulouse II en GenŤve en specialist in de islamologie en het Arabisch denken, de geopolitiek, de Arabisch-islamitische wereld en de terrorismepreventie, ontsluiert en verklaart in Le Choc des rťvolutions Arabes de ware en actieve krachten die in de tweeŽntwintig landen van de Arabische Liga ageren. Tevens reikt hij de sleutels aan voor een pertinente en boeiende geopolitiek toekomstleer. In zijn recentste boek verkent de gewezen directeur research van de militaire Saint Cyr academie voor elk van de tweeŽntwintig landen, de recente gebeurtenissen. Hij analyseert de krachtverhoudingen tussen stammen, islamisten en militairen. Daarbij citeert hij voor elk deel in de hoofding de sleutel voor de dynamieken die in elk land opereren en hun specificiteit uitmaakt: militairen voor Algerije en Egypte, stammen voor LibiŽ of Jemen, wahabisme voor Saoedi-ArabiŽ, oligarchie voor de Emiraten, het ethno-religieuse voor Irak, sjiisme voor Libanon, soefisme voor Soedan enz. Hij vertrekt van een analyse van de interne toestand in elk land en komt in zijn boek tot een totaal nieuwe kijk op de Arabische wereld in de kentering.

Le Choc des rťvolutions arabes is een boek dat aanzet tot nadenken en een werkinstrument, bestaande uit tweeŽntwintig monografieŽn over het gisteren en vandaag van de Arabische landen en de drie sleutels die nodig zijn om de landen van de Arabische Liga te begrijpen: stam, leger en moskee, die 'drie centra van gezag en trouw die vandaag in Maghreb en Machrek de ware en agerende krachten vertegenwoordigen'. De precieze, geargumenteerde en gedocumenteerde synthesen van de auteur over de toestand in de tweeŽntwintig beschouwde landen reiken elementen aan voor het begrip van die 'Arabische lente' terwijl de talrijke historische en taalkundige gegevens om de Arabische diversiteit te karakteriseren een benaderingssleutel aanreiken voor elk land. Een van de thesissen van het boek stelt dat de '2.0 revolutie' dit is de revolutie die zich in Egypte en TunesiŽ via het internet en de sociale netwerken heeft verspreid, in ruime mate uitging van jonge, voornamelijk vrouwelijke islamisten, en niet uitsluitend van een jonge verwesterde en prodemocratische jeugd.

In een interview op 4 juni 2011 door columnist Aziz Enhaili afgenomen voor Tolťrence.ca drukt de auteur zich eerder optimistisch uit over het 'islamitisch risico': ďEr zijn verschillende objectieve redenen (ideologische coherentie, organisatorische en mobiliserende capaciteit, legitimiteit van de historische oppositie, sociale verankering en financiŽle draagkracht) waarom de islamisten vandaag het meest in staat lijken om in die twee landen op de volgende fase van de geschiedenis te wegen. Maar dat betekent nog geen eindoverwinning voor het islamisme want er zijn andere krachten aanwezig met tegengestelde belangen en verwachtingen en waarmee men in de toekomst eveneens zal moeten rekening houdenĒ.

Als sluitstuk waagt de auteur zich aan een moedige futurologische oefening voor enkele van die landen die vandaag ten prooi zijn aan contestatie en in zijn besluit zit een vaststelling die bezwaarlijk als een uiting van groot optimisme kan beschouwd worden: ďAlle pogingen tot democratisering die opgelegd en/of gesteund werden door het Noorden zijn mislukt en hebben aanleiding gegeven tot een versterking van het communautarisme en/of het islamisme. In deze eerste maanden van 2011 worden de Arabische volkeren, eens de euforie voorbij, geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de courante krachtsverhoudingenĒ.


Recensie door Erik Willaert


Mathieu GuidŤre, Le Choc des rťvolutions arabes, Editions AutrementFrontieres, 2011

Links
Mailto:e.willaert@telenet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be