Mutilée

boek vrijdag 11 november 2005

Khady Koita

Verminkt

Verminkt is een roman. Een document ook. Vooral een document. 237 bladzijden getuigen over het leven van een vrouw, over de pijn van de besnijdenis, waarvan Khady het slachtoffer was. Het boek telt tien hoofdstukken, één per beproeving, van deze vreselijke initiatie, en lichamelijke verminking. maar ook van de militante strijd van deze overlevende vrouw van 45 jaar, die de barbarij aanklaagt, waarvan miljoenen jonge Afrikaanse vrouwen nog steeds het slachtoffer zijn.

Salindée

Khady is zeven jaar oud wanneer ze besneden is, ‘salindée’ in het Solinké het dialect van haar Senegalese etnische groep. ‘Besneden’ of salindée betekent ‘kunnen bidden’ of gelouterd worden door het gebed. Salindée, het woord dat jonge Senegalese meisjes stilletjes huilen sinds tientallen jaren. Door haar eigen getuigenis vertolkt Khady met woorden de verloren kreten van deze jonge meisjes. Zij getuigt over een niet te omschrijven pijn, die op geen enkele andere lijkt. Zij beschrijft de schaar die haar jonge geslacht ‘penetreer’ als een ‘uitgehongerde rat’ gelijkend op een ‘leger mieren’. De woorden zijn hard, zoals het toekomstige leven zal zijn van deze jonge besneden meisjes.

Een kreet van woede, van pijn en van razernij

De besnijdenis is helaas maar het begin van een moeizaam parcours van de vrouw, in een extreme gecodifieerde gemeenschap. “De traditie wil, dat wanneer een jong meisje in de moskee wordt uitgehuwelijkt, de andere meisjes zich op haar storten en haar een vuistslag op het gezicht verkopen” schrijft Khady. Zij zelf wordt uitgehuwd op 13-jarige leeftijd. Een ‘gearrangeerd’ huwelijk met een oudere, onbekende man, die bij haar drie kinderen zal verwekken. Het moederschap zal nooit de innerlijke pijn wegnemen. ‘De intieme wonde’ zal nooit meer helen.

Khady heeft haar boek geschreven om haar hart te luchten. Het is een hartverscheurende kreet, een kreet van woede, van pijn en van razernij. Maar het is ook een boek van hoop. “Ik zou willen dat het een debatboek wordt tussen de oudere en nieuwe generatie”, zo schrijft ze. Wat bij veel Afrikaanse vrouwen ontbreekt is immers de dialoog. Khady heeft de moed gevonden om te praten, de juiste toon te vinden en om de stilte te doorbreken van een hele bevolking, gehecht aan achterhaalde tradities.

Verminkt is een helende getuigenis, om deze barbaarse praktijken aan te klagen, temeer dat ze vooral wordt uitgevoerd, door moeders en grootmoeders, door de slachtoffers, die op hun beurt de beulen worden, zoals Khady zelf trouwens. Ze laat haar dochtertjes ook besnijden. Het is een soort logica, legt ze uit. De vrouwen vereeuwigen op een haast ‘artisanale’ wijze deze vreselijke traditie van generatie op generatie. De of dit heilzaam is of niet wordt nooit gesteld. De vrouwen worden ingepompt dat het voor hun eigen goed is, voor de vruchtbaarheid, voor de trouw aan de man.

Haar strijd

Vandaag verdraagt Khady niet langer de immense hypocrisie die de mannen toelaat het lichaam en het ‘verlangen’ van de vrouwen te controleren. “”Ik vertel de mannen”, zegt ze, “geef ons terug wat jullie ons afnamen”. De vrouwen moeten worden aangeleerd wat hun lichaam is, ze moeten leren lezen, schrijven en nadenken. Maar de meeste vrouwen voor wie de boodschap bestemd is, zijn analfabeet, betreurt Khady. Afrika is hier nog niet rijp voor, moet ze erkennen. Nochtans is Khady vast besloten de strijd aan te gaan , en de titel van haar laatste hoofdstuk is zonder meer duidelijk ‘Strijd’. Khady leidt momenteel vanuit Brussel een Europees netwerk, van strijd tegen de seksuele verminking van vrouwen (zie Euronet, 10 Meridiaanstraat 1020 Brussel tel +32495992427). 130 miljoen meisjes ondergaan nog elk jaar deze vreselijke verminking, waarvan 60.000 in Frankrijk. Het gevecht van Khady is pas begonnen.


Recensie door Nicolas Boulet verschenen in Le Magazine Info van 16 oktober 2005Vertaling door Johan Gerber


Khady Koita, Mutilée, Oh-édtions, 2005, ISBN 9782915056358

Share |

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be