Krijgspolitiek

boek vrijdag 06 mei 2005

Robert D. Kaplan

De geschiedenis is een proces dat zich continu herhaalt. “Voor wie geen geschiedenis kent, is alles nieuw,” placht mijn professor Helmut Gaus te zeggen. In Krijgspolitiek betoogt Robert Kaplan dat de wereld van vandaag niet wezenlijk anders is dan de antieke wereld. De grote denkers uit het verleden zouden de ingewikkelde en gevaarlijke geglobaliseerde wereld perfect begrepen hebben. In elf beknopte hoofdstukjes analyseert Kaplan het werk van klassieke schrijvers als Sun Tzu, Thucydides, Machiavelli, Churchill en vele anderen. Daarbij probeert hij het westerse idee van een aantal universele morele principes te doorprikken.

Het boek biedt een aantal leuke controversiële inzichten en is ook zeer vlot geschreven. Ik vind de conclusies echter vaak iets te snel genomen, vooral gezien de aangehaalde literatuur voor uiteenlopende interpretaties vatbaar is. Robert Kaplan gelooft dat de wereld op zich amoreel is. Hij gelooft in een realpolitik waarbij deugdzame leiders krachtdadig en pragmatisch moeten optreden om het best mogelijke te realiseren voor hun volk. Barbarijen kunnen nooit helemaal uitgeroeid worden, maar afhankelijk van de omstandigheden wel in zekere mate beteugeld worden.

Het probleem met een moraal zoals deze is dat ze enkel het totale eindresultaat in overweging neemt en geen rekening houden met individuele rechten. Intuďtief zijn we misschien wel geneigd toe te geven dat het doel in veel gevallen de middelen kan heiligen, maar een minder selectief overzicht van de geschiedenis en klassieke denkers kan best wel eens meer argumenten leveren tegen een te uitgebreide macht voor een ‘deugdzaam’ leider waaraan individuele rechten ondergeschikt zijn.


Recensie door Steven Keirse

Robert Kaplan, Krijgspolitiek, Lessen voor de toekomst van klassieke denkers, Het Spectrum, 2002, 218 p.

Links
mailto:Steven.Keirse@gmx.net
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be