De Oude Belgen

boek vrijdag 23 november 2007

Ugo Janssens

Beschavingen zonder schrift voeden de fantasie, ze vormen een aanleiding tot idealiseren. De beschaving der ‘Kelten’ is daar één van en de Keltistiek of de zoektocht naar de Kelten leent zich dan ook voor autodidacten. ‘Kelten’ is een verzamelnaam voor een volk uit de Oudheid. De Kelten werden ook Galliërs of Galaten genoemd. Hun taal was verwant aan die van de Germanen, Grieken, Latijnen en andere Indo-Europese volkeren. De ‘Oude Belgen’, waar het in dit boek over gaat, waren hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Keltische stammen. Enkele stammen waren Germanen. Ze leefden in Noord-Gallië, tussen de Noordzee, de Marne, de Seine en de Rijn. Volgens Caesar telden ze 310.000 krijgers, wat zou kunnen betekenen dat het totale bevolkingscijfer ongeveer anderhalf miljoen bedroeg.

Zoals Ugo Janssens zegt, waren het ‘allochtone autochtonen’. Hun voorvaderen trokken van het Donaubekken aan de Zwarte Zee naar Oost-Europa (Oekraïne, Polen) en vandaar tussen 750 v.C. en 400 v.C. naar West-Europa en Turkije. Caesar romaniseerde hen grotendeels. Momenteel bestaan nog Keltische talen in ondermeer in Bretagne, Wales, Ierland en Schotland. Deze studie vertelt over hun zwerftochten, graven, nederzettingen en archeologische overblijfselen. Aan de hand van ondermeer Caesars De Bello Gallico, Tacitus, Diodorus van Sicilië, Polybios, andere antieke schrijvers en hedendaagse wetenschappers spitst Janssens zich toe op de Belgen, hun strijd en nederlaag tegen de Romeinen, hun leefgewoonten, voedingsmiddelen, zeden, hygiëne, hun gestalte, kledij, sieraden, aristocratisch bestuur, handel met andere volkeren en hun handelsartikelen, landbouw en landbouwmethodes, uitvindingen (zeep, broek, dorsvlegel, maliënkolder), de rol van de vrouwen, mythologie, religie, enzovoort.

Twee hoofdstukken over Keltische overblijfselen in België en van musea die aan hen gewijd zijn sluiten dat alles af en het boek eindigt met een bibliografie en een lijst van geraadpleegde deskundigen, onder meer professoren, historici en archeologen uit binnen- en buitenland. Het boek wordt bij specialisten en leken als hét boek over de Belgische Kelten en Germanen ontvangen. Het prijkte in de Top 10 van Humo, Fnack en ECI-Boekenclub. De reproductie van het kaartje vooraan, afkomstig uit de Atlas der Algemene en Belgische geschiedenis van Franz Hayt, is spijtig genoeg vaag, dit in tegenstelling met de glasheldere kleurenfoto’s, die uitsluitend vondsten en historische landschappen van eigen bodem tonen. In de derde druk, want het boek was na drie weken aan een tweede druk toe, zullen de kaarten in kleur worden afgedrukt. De prent op de cover verwijst naar beelden die generaties leerlingen te zien kregen wanneer het over de Oude Belgen ging.

De doelgroep dan: leraren klassieke talen, leerlingen die Caesar lezen in de klas, leraren geschiedenis en al wie geïnteresseerd is in dit aspect van de geschiedenis van de Oudheid. Zij zullen genieten van dit samenhangend, degelijk en vlot geschreven verslag over de stammen die streden tegen de overmacht van het Romeinse leger en over het dagelijks leven van onze voorvaderen.


Recensie door Jef Abbeel

Ugo Janssens, De Oude Belgen. Geschiedenis, leefgewoontes, mythe en werkelijkheid van de Keltische stammen, The House of Books, 2007, 286 p.

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be