Leven, lijden, schrijven

boek

Michel Houellebecq

Een van de meest gelezen en omstreden hedendaagse Franse schrijvers is Michel Houellebecq. In zijn romans De wereld als markt en strijd, Elementaire deeltjes en Platform beschrijft hij met rauw-realisme de vaak platvloerse handelingen en beweegredenen van de kapitalistische en consumerende mens. Daarbij legt de auteur woorden in de mond van zijn personages die heel wat lezers schokken en verstoren in hun politiek correct denkpatroon. Tegenstanders noemen hem een racist, een vrouwenhater en een homofoob.

Toen Michel Houellebecq in een interview de islam had omschreven als ‘de kloterigste godsdienst’ werd hij door vier moslimorganisaties en de Franse liga voor de Rechten van de Mens aangeklaagd wegens ‘belediging en aanzetten tot rassenhaat’. Tijdens het proces had Michel Houellebecq gezegd dat het bekritiseren van een religie niet betekent dat hij haar aanhangers beledigt. Hij zei dat alle drie de monotheïstische religies (christendom, jodendom en islam) zijn gebaseerd op geschriften die ‘teksten van haat’ zijn. Op 22 oktober 2002 sprak de rechtbank hem vrij omdat volgens de rechter ‘uiting geven aan zijn haat voor een bepaalde godsdienst (...) niet kan aangemerkt worden als het aanzetten tot haat jegens degenen die deze godsdienst aanhangen.’

Zijn korte tekst Leven, lijden, schrijven/methode verscheen reeds in 1991 bij een kleine Parijse uitgeverij en bevat in de kiem veel van zijn latere werk. Hij schreef dit in de periode dat hij zichzelf vooral als een dichter zag. Het is een interessante tekst om de figuur van Michel Houellebecq beter te begrijpen en vormt aldus een opstap naar zijn latere boeken waarmee hij beroemd en berucht werd. Het meest treffende element in die boeken, maar ook in zijn interviews en levenshouding, is zijn cynisme en fundamentele onverschilligheid voor wat er rondom hem gebeurt. Het is juist die onverschilligheid die hij aan de samenleving zelf verwijt. ‘De samenleving waarin u leeft, heeft als doel u te vernietigen. U hebt met haar hetzelfde voor. Het wapen dat zij zal gebruiken heet onverschilligheid’, zo schrijft Michel Houellebecq waarop hij de dichters oproept in de aanval te gaan, waarbij ze niets of niemand moeten ontzien. De dichter bevindt zich in zijn ogen in de frontlinie van alle levenden.

In zijn latere boeken ontziet Michel Houellebecq ook niets of niemand. Hij spoort dichters aan om in het verzet te gaan alhoewel hij zich geen illussies maakt over de afloop. ‘Naarmate u dichter in de buurt van de waarheid komt, neemt uw eenzaamheid toe’, aldus de auteur. Het geeft een beeld van zijn voortdurende neiging om in een depressie te vallen. Hij beseft immers dat door de dagelijkse aanraking met het ondragelijke de dichter zal worden blootgesteld aan de verleiding van de desertie, de euthanasie. Hij moet zich verzetten, de waardigheid verachten, bestaan tot hij erbij neervalt. Tenslotte waarschuwt hij toekomstige dichters dat ze niet bang moeten zijn voor het geluk want het geluk bestaat niet. Al bij al geen vrolijke lectuur maar een boeiende inkijk in de ziel van een provocateur die zichzelf een echte manicheïst noemt omdat hij niet gelooft dat de mens van nature goed is.


Recensie door Dirk Verhofstadt

Michel Houellebecq, Leven, lijden, schrijven/methode, Voetnoot, 2003, 60 blz.

Links
mailto:verhofstadt.dirk@pandora.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be