Hells Angels

boek vrijdag 29 juni 2012

Hunter S. Thompson

In 1965, toen de Hells Angels op het toppunt van hun roem – niet hetzelfde als populariteit – waren, trok Hunter S. Thompson een jaar lang met de motorduivels op en schreef over zijn avonturen een reeks artikelen die de basis vormden van zijn eerste boek. Een bijzonder aanbevelenswaardige klassieker, voor het eerst nu in het Nederlands vertaald. ‘Some may never live, but the crazy never die,’ zei Hunter S. Thompson, en althans wat hemzelf betreft, lijkt de stelling steek te houden: ruim zes jaar na zijn dood, is hij allesbehalve vergeten. Hij stierf op zevenenzestigjarige leeftijd door zich voor het hoofd te schieten terwijl hij aan het telefoneren was met zijn vijfendertig jaar jongere vrouw Anita, die zich op dat moment in een fitnesscentrum bevond. Geheel overeenkomstig zijn wens werd zijn as per kanon de lucht in geknald op de tonen van Dylans ‘Mr. Tambourine Man’.

Hij was een wapengek, een drugskikker, een dronkaard en wat je maar wil, maar bovenal een volstrekt uniek schrijver, en de uitvinder van de zogenaamde ‘Gonzojournalistiek’, door hemzelf gedefinieerd als een ‘mengeling van feitelijke gebeurtenissen, fictieve geschiedenissen en drugsvisioenen’. Zijn bekendste en meest typerende boek is het in 1998 door Terry Gilliam verfilmde Fear and Loathing in Las Vegas, waarin de beginselen van Gonzo – niet het onderwerp maar de schrijver moet in de reportage centraal staan; objectiviteit is een mythe – tot het uiterste in praktijk worden gebracht. In vergelijking met dit hogelijk bizarre werk, dat baadt in een niet na te volgen mengelsfeer van uit de hand gelopen vuurwerk, lachgas van de beste kwaliteit en oprechte woede, valt Hells Angels nog als vrij klassiek te omschrijven. Maar dan ook enkel in vergelijking dáármee.

Je zou kunnen zeggen dat Thompson zijn befaamd geworden Gonzostijl in de loop van Hells Angels heeft uitgevonden. In het eerste derde deel, ongeveer, put hij zich uit in enigszins romantisch aandoende, zij het steeds doeltreffend tot de verbeelding schreeuwende beschrijvingen van de betreffende outlaws – ‘Ze reden met hoogstaande, ongewassen arrogantie, overtuigd van hun reputatie als de meest verdorven motorbende in de geschiedenis van de hele christenheid’ –, waarbij hij niet nalaat de sympathie die hijzelf onmiskenbaar voor de motormonsters gewaarwordt, als vanzelf op de lezer over te brengen. De Angels, immers, mogen dan ‘keihard, gemeen en potentieel even gevaarlijk als een kudde wilde zwijnen’ zijn, het gevaarte tussen hun dijen als ‘niets anders dan een dodelijk wapen’ beschouwen en stinken naar urine, stront, motorolie en het bloed van de menstruerende dames die zij zo volgaarne in het openbaar plegen te beffen, Thompson slaagt er desondanks in hen vooreerst toch af te schilderen als vrijbuiters, ja zelfs als een soort van – weliswaar met naziparafernalia behangen - last American heroes. Heel wat aandacht ook besteedt hij aan de rol die de media spelen in de – negatieve - mythevorming rond de Hells Angels, en aan het staven van zijn vermoeden dat de waarheid over hen ‘vaak afhangt van wie er aan het woord is’: ‘De Hells Angels zoals ze vandaag de dag bestaan, zijn min of meer gecreëerd door Time, Newsweek en The New York Times.’ Maar net wanneer hij het dan toch te bont dreigt te zullen maken, en het gevaar op de loer ligt dat hij het zelfverklaarde tuig klakkeloos in een niet erg geloofwaardige – en weinig eervolle – slachtofferrol ten aanzien van pers en publieke opinie gaat wegzetten, laat hij de kranten en de verdere berichtgeving over de Angels voor wat ze waard zijn en dompelt zich van dan af aan gewillig onder in hun welhaast onvoorstelbare realiteit van lsd-misbruik, verkrachting en straffeloze geweldplegingen jegens zowat alles wat beweegt. Halverwege het boek heeft Thompson zijn rol als toeschouwer en mediacriticus volledig achter zich gelaten en neemt hij virtuoos positie in als iemand die deels als uitzinnig motorkrapuul, deels als gespannen oorlogsverslaggever kan worden gekenschetst, - en als de enige ware, volstrekt subjectieve hoofdpersoon van Hells Angels.

‘Er zijn maar twee soorten mensen op de wereld,’ poneert ene Magoo in het boek. ‘Angels, en mensen die wilden dat ze Angels waren.’ Dat is wel héél kort door de bocht, maar dat Thompson met zijn relaas onze ‘aan psychische masturbatie’ grenzende fascinatie voor het betreffende ‘maf menselijk wrakhout op de zwellende branding van de tijd’ nog weet te versterken, is zeker niets te veel gezegd. Hells Angels kan wellicht dienen als eye-opener voor wie de tegencultuur van de sixties louter associeert met studentenprotest en The Beatles, maar ook voor alle anderen zal het een exuberante reis zijn, een veelkleurige hellegang waaraan geen strandvakantie kan tippen. En allemaal – min of meer – echt gebeurd!


Deze recensie verscheen eerst in ‘Uitgelezen’, de boekenbijlage van De Morgen van 17 augustus 2011.

Hunter S. Thompson, Hells Angels, Lebowski, 2011, 15 euro.

Links
mailto:christophe.vekeman@belgacom.net
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be