Een korte geschiedenis van de tijd

boek vrijdag 09 juni 2006

Stephen Hawking

In 1988 schreef Hawking Het heelal. Hierin deed hij een poging om Einsteins relativiteitstheorie en de kwantummechanica te verduidelijken. Hij liet toen al de lezer aanvoelen dat het vermoeden bestond dat een vereniging van deze twee theorieën mogelijk was. De nieuwe overkoepelende theorie zou ons dan een definitief beeld van het heelal opleveren. De oorspronkelijk titel in het Engels was A brief history of time. We zijn nu 18 jaar later en in ‘Een korte geschiedenis van de tijd’ actualiseert Hawking samen met journalist Leonard Mlodinov de inhoud van zijn werk. Tevens maakt hij het voor een nog breder publiek toegankelijk door zijn voornaamste denkbeelden op een eenvoudig te begrijpen niveau te behandelen. De wetenschappelijke inhoud van Het heelal is bewaard gebleven, maar sommige technische uiteenzettingen zijn weggelaten.

Hierdoor dringen zijn vragen nog dieper door tot de kern: ‘Wat weten we werkelijk van het heelal, en hoe komt het dat we het weten? Waar komt het heelal vandaan en welke kant gaat het op?’ Ook in dit boek vormen ze de leidraad van het verhaal. De nieuwste ontwikkelingen worden getoetst aan de reeds bestaande theorieën. Zo wordt er uitvoerig ingegaan op de snaartheorie. Zal zij de oplossing bieden voor onze vragen? Hawking zet de lezer er alvast toe aan om hierover na te denken. En zoals toen stelt ook nu Hawking vast dat we in een verbijsterende wereld leven. We willen de zin begrijpen van wat we om ons heen zien en stellen vragen als: ‘Wat is de aard van het heelal? Wat is onze plaats in het heelal, waar komt het vandaan en waar komen wij vandaan? Waarom is het zoals het is?’

Hawking geeft ook in dit boek toe dat zelfs wanneer we een volledige verzameling elementaire wetten ontdekken, in de daaropvolgende jaren nog altijd de geestelijke uitdaging zal blijven bestaan om nog betere benaderingen te vinden, zodat we bruikbare voorspellingen kunnen doen inzake de eventuele uitkomsten in ingewikkelde en realistische situaties. Een volledige, consistente unificerende theorie is pas de eerste stap: ons doel is een compleet begrip van de gebeurtenissen om ons heen, en van ons eigen bestaan.

De auteur verklaart niet enkel veel in dit boek, hij stelt ook vele vragen. Hij overtuigt de lezer van het machtige en magische van de wetenschap. Hij voorspelt dat als ooit die volledige theorie zal zijn ontdekt, alle mensen, filosofen en natuurwetenschappers en gewone leken, deel kunnen en moeten nemen aan de discussie over de vraag waarom wij bestaan en waarom het heelal bestaat. Als we daarop het antwoord vinden zal dat de uiteindelijke overwinning zijn voor het menselijk verstand. Hawking laat niet na een paar keer te verwijzen naar een god. Hij waarschuwt voor de valstrik ons (nog) niet weten te willen verklaren door een godsidee in het leven te roepen. Zoals in 1988 blijft ook nu nog Hawkings werk actueel. Het is een aantrekkelijk en helder geschreven boek. Ook niet-wetenschappers zullen met genoegen zijn gedachtegang volgen. Hawking laat niet na de kernvragen van ons bestaan aan de wetenschappelijke theorie te koppelen en dat is voor ieder van ons van belang.


Recensie door Paul van Aalst

Stephen Hawking, Een korte geschiedenis van de tijd, Uitgeverij Bert Bakker, 2005, 211 p.

Links
mailto:gc529261@belgacom.net
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be