Letter to a Christian Nation

boek vrijdag 23 oktober 2009

Sam Harris

‘Atheism is nothing more than the noises reasonable people make in the presence of unjustified religious beliefs.’

Als antwoord op de virtuele bergen post die Sam Harris ontving naar aan leiding van zijn boek The End of Faith. Religion,Terror, and the Future of Reason (2004) schreef hij een open brief terug, niet alleen aan al zijn critici, maar aan heel christelijk Amerika, en in feite gericht aan alle gelovigen. Het genre van een open brief is natuurlijk ironischerwijs ook een bijbels genre, zoals de evangelisatiebrieven van Paulus in het Nieuwe Testament. Harris laat er geen gras over groeien, in vlijmscherpe bewoordingen spreekt hij de lezer – de christelijke gelovige – aan en bekritiseert de opgeworpen verdedigingen voor het christelijk geloof. De stijl van Harris is prachtig. Een verademing voor wie wel eens theologische of postmoderne teksten onder ogen krijgt.

Harris maakt zich druk om de naar zijn zeggen 150 miljoen Amerikanen die echt geloven in het christendom en het christendom zien als bron van de moraal. Harris richt zich niet op liberale christenen die het niet zo nauw nemen met de dogma’s en voorschriften van hun geloof. Hij begint zijn brief met: ‘You believe that the Bible is the word of God, that Jesus is the Son of God, and that only those who place their faith in Jesus will find salvation after death.’ Ik wist eigenlijk niet dat er überhaupt nog mensen zijn die dit echt geloven. Maar die zijn er dus, in ieder geval in de VS.

Christenen menen dat het Christendom het enige ware geloof is en dat de Islam niet waar is. Atheïsten en christenen staan zodoende beiden kritisch tegenover de islam. Harris schrijft aan zijn lezers: ‘The truth is, you know exactly what it is like to be an atheist with respect to the beliefs of Muslims. Isn’t it obvious that Muslims are fooling themselves? Isn’t it obvious that anyone who thinks that the Koran is the perfect word of the creator of the universe has not read the book critically? Isn’t it obvious that the doctrine of Islam represents a near-perfect barrier to honest inquiry? Yes, these things are obvious. Understanding that the way you view Islam is precisely the way devout Muslims view Christianity. And it is the way I view all religions.’

Zo doorloopt Harris een flink aantal argumenten voor het christendom die hij één voor één gemakkelijk omkegelt. De essentie van atheïsme en zijn kritiek op religie is intellectuele integriteit: ‘when considering the truth of a proposition, one is either engaged in an honest appraisal of the evidence and logical arguments, or one isn’t. Religion is the one area of our lives where people imagine that some other standard of intellectual integrity applies.’ Atheïsme maakt deel uit van een kritisch rationele houding en een wetenschappelijk rationalisme. Harris merkt op dat religie het domein is waar mensen gemakkelijk hun redelijkheid laten varen.

Harris besluit zijn brief met een pessimistische slotbeschouwing: ‘This letter is the product of a failure – the failure of the many brilliant attacks upon religion that preceded it, the failure of our schools to announce the death of God in a way that each generation can understand, the failure of the media to criticize the abject religious certainties of our public figures – failures great and small that have kept almost every society on this earth muddling over God and despising those who muddle differently.’ Het valt ook niet te verwachten dat deze vileine brief veel indruk zal maken op gelovigen. Zoals met de prachtige atheïstische literatuur van de afgelopen jaren is ook dit kleine boek een preek voor eigen parochie. Maar het is nodig dat de ongelovigen van zich laten horen om te trachten religie de wereld uit te helpen. Ik sluit mij aan bij Richard Dawkins die zijn introductie besluit met: ‘Read it if this is the last thing you do. And hope that it won’t be.’


Recensie door Floris van den BergDe recensent is filosoof en Executive Director van het Center for Inquiry Low Countries.

Sam Harris, Letter to a Christian Nation. A Challenge to Faith, Bantam Press, London, 2007, 96 pp., met een voorwoord van Richard Dawkins.

Links
mailto:florisvandenberg@dds.nl
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be