De grondbeginselen van het goede leven

boek vrijdag 05 mei 2006

Epicurus

Epicurus werd geboren in 341 v.C. op het Griekse eiland Samos. In 306 v.C. verhuist hij definitief naar Athene. Hij koopt een huis met een ommuurde tuin: de Tuin van Epicurus of ook wel de Atheense tuin. Leerlingen zoeken hem hier op en hij ontwikkelt het epicurisme. Het voornaamste doel ervan was de mensen te bevrijden van angst voor de dood, maar ook voor het leven.

Hij leerde de mensen in een tijd van maatschappelijke onzekerheid geluk en voldoening te zoeken in hun privé-leven. Het epicurisme was een zeer uitgewerkte filosofie en samen met het stoïcisme heeft ze langdurig het ethisch denken beïnvloed. Epicurus probeerde alle aspecten van het leven te omvatten. De basis is een pleidooi voor natuurkundig onderzoek tegen de schrik voor het onbekende. Bij hem is de fysica ondergeschikt aan een ethisch doel: zij heeft tot taak de verschijnselen zo te verklaren dat er geen reden is voor religieuze angst voor de goden en voor de dood. De mensen moeten een leven kunnen leiden, vrij van verwarring.

Hij zal de goden niet afzweren, maar stelt de vrije wil van de mensen hierboven. Heel zijn leven en nog eeuwen daarna blijft epicurist een scheldnaam voor goddeloze. Zelfs tot in de 18de eeuw zal hem dit worden aangerekend. Pas in de ‘Onafhankelijkheidsverklaring van Amerika’ (1749) laat Jefferson opnemen dat ‘iedereen recht heeft op leven, vrijheid en het nastreven van geluk’. Ook nu nog wordt met ‘epicurist’ een genotzoeker of een smulpaap bedoeld.

In dit boekje krijg je een korte inleiding over het werk en het leven van Epicurus. Zijn ‘Brief aan Menoeceus’ begint met de onsterfelijke zin: ‘Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken. Wie zegt dat de tijd om aan filosofie te doen nog niet is aangebroken of al is verstreken, kun je vergelijken met iemand die zegt dat het nog te vroeg of al te laat is voor geluk’.

In de ‘Brief aan Herodotus’ houdt hij een pleidooi voor het natuurkundig onderzoek. Hij pleit tegen de schrik van het onbekende. In zijn ‘Hoofduitspraken’ en ‘Andere uitspraken’ vind je een grote diversiteit aan levenswijsheden terug. Verder zijn er nog enkele korte brieven en zijn testament opgenomen. Een groot deel van het boek wordt in beslag genomen door een uittreksel uit ‘De finibus honorum et malorum’ van Cicero. Hierin geeft Cicero een populair overzicht van de epicureeïsche zedenleer. Hij behandelt het contrast tussen de materiële behoeften en de deugd om die vervolgens te weerleggen. Als laatste komen fragmenten uit het werk ‘Over de natuur’ van Lucretius aan bod. Het is één van de belangrijkste bronnen voor het gedachtegoed van Epicurus.


Recensie door Paul Van Aelst

Epicurus, De grondbeginselen van het goede leven, Bert Bakker, 2005

Links
mailto:gc529261@belgacom.net
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be