Europese gedachten

boek

Erik De Bom (Red.)

Binnen de politieke theorie is er nauwelijks interesse voor de EU en binnen de EU-studies is er slechts een beperkte en eenzijdige aandacht voor de politieke theorie; in wezen blijft het nog een groot braakliggend terrein. Europese Gedachten wil in deze leemte helpen voorzien door nadrukkelijk de vraag te stellen: waarheen moet het met Europa? Dit is een normatief project dat niet in de eerste plaats wil nagaan hoe de EU vandaag functioneert en is georganiseerd, maar hoe zij idealiter zou moeten functioneren en hoe zij zou moeten worden georganiseerd. Zo wordt op een politiek filosofisch onderbouwde manier een kader geschetst waarheen de EU zou moeten evolueren.

Op deze manier proberen de auteurs de oude ‘Europese Gedachte’ nieuw leven in te blazen. Elk op hun eigen manier verkennen ze toekomstperspectieven voor de verdere uitbouw van de EU. De thema’s die aan bod komen gaan van de specifieke aard van de Unie, haar identiteit en het vermeende democratische deficit tot vraagstukken over rechtvaardigheid, solidariteit, publieke ruimte en grenzen. Met bijdragen van: Peter Bal, Geert De Baere, Erik De Bom (red.), Helder De Schutter, Raf Geenens, Stefan Rummens, Stefan Sottiaux, Marin Terpstra, Ronald Tinnevelt, Anya Topolski, Frank Vandenbroucke, Steven Van Hecke en Philippe Van Parijs. Met een woord vooraf van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad.

Erik De Bom (1983) is eindredacteur van het boek. Hij verricht postdoctoraal onderzoek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) en is als senior onderzoeker verbonden aan het Leuvens Centrum voor Global Governance Studies. Hij specialiseert zich in de geschiedenis van het politieke denken (16de-17de eeuw) en hedendaagse (normatieve) politieke filosofie (met nadruk op de Europese Unie).

Liberales organiseert op maandag 12 mei een gespreksavond over dit boek in Het Liberaal Archief op het Kramersplein te Gent met als sprekers Erik De Bom (postdoctoraal onderzoeker hedendaagse (normatieve) politieke filosofie aan de KU Leuven), Stefan Rummens (hoofddocent ethiek aan de KU Leuven en co-auteur van een monografie over Jürgen Habermas), Matthias Storme (KU Leuven, jurist, conservatief denker, en kenner van de Zwitserse federatie) en Dirk Verhofstadt (Liberales kernlid, Liberaal denker en publicist). Inleiding en slotbeschouwingen door Siebo Janssen (Liberales kernlid, politiek wetenschapper en historicus). Moderator is Thomas Leys. Deze avond vindt plaats in samenwerking met uitgeverij Pelckmans. Om praktische redenen vragen wij u in te schrijven (gratis) via info@liberales.be.Erik De Bom (Red.), Europese gedachten, Pelckmans, 2014

Links
mailto:info@liberales.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be