De nieuwe Europese Unie

boek vrijdag 21 januari 2005

Youri Devuyst

Het jaar 2004 was voor de Europese Unie een uiterst belangrijk jaar want ze breidde zich uit van 15 naar 25 lidstaten. Ze bewees daarmee dat de tijd van de Koude Oorlog en van het IJzeren Gordijn voorgoed voorbij is en dat Centraal- en Oost-Europa bij Europa horen. Youri Devuyst, professor aan de Vrije Universiteit Brussel en ex-medewerker van Karel Van Miert, grijpt deze gebeurtenis aan om de Europese constructie systematisch te analyseren en in mindere mate te interpreteren.

In een eerste deel schetst de auteur de historische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog met de Benelux als voorbeeld van integratie en de verdere aangroei tot 25 lidstaten in 2004. Daarna buigt hij zich over de waarden, de basisbeginselen en de bevoegdheden van de Europese Unie. Bij de waarden somt hij een aantal argumenten op om een verwijzing naar het christendom weg te laten. Die argumenten komen mij weinig overtuigend over, want voor founding fathers zoals Robert Schuman en Jean Monnet en heel wat latere prominente leiders was het christelijk gedachtegoed niet weg te denken uit een Europese constructie. In ongeveer de helft van de lidstaten staat God wel in de Grondwet. Anderzijds hebben die founding fathers in het Verdrag van Rome ook niet verwezen naar het christendom. En in het vagere begrip ‘religieuze traditie’ kunnen ook islamieten en met name Turkije zich herkennen.

De hoofdstukken over de bevoegdheden van de unie en de besluitvorming zijn overtuigender. De Europese Raad gaat er vooraf aan en weegt zwaarder dan de Commissie, de Raad van Ministers en het Parlement. De auteur kon nog niet weten dat het nieuwe parlement in oktober 2004 de nieuwe Commissie zou verplichten om een lid te schrappen en voor drie andere de bevoegdheden te herschikken. De vorige zeven moties van afkeuring haalden niet de vereiste dubbele meerderheid. Wel trad de Commissie al af in 1999, voordat de motie ingediend was

Yoeri Devuyst legt duidelijk uit hoe en in welke (zeven) fasen de Europese wetgeving en de begroting tot stand komen. Verder besteedt hij veel aandacht aan de rechten van de Europese burgers, grenscontroles en immigratie, interne markt, landbouwbeleid, concurrentiebeleid, monetaire politiek, de financiële bijdragen van de leden, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, defensie, de akkoorden met landen buiten de unie, de relaties en meningsverschillen met Amerika en het profiel van de Amerikaanse politiek (hun missie, militaire middelen, soevereiniteit. De auteur eindigt met een uitvoerige geannoteerde gids voor verdere lectuur en een register.

Vergeleken met het boek Europese Unie voor dummies van Sander Simons, gaat Yoeri Devuyst meer chronologisch, grondiger, systematischer en afstandelijker te werk. Simons heeft een minder eentonige bladspiegel, hij vertelt in directere, concretere en pittigere taal hoe het eraan toe gaat in de dagelijkse praktijk van de Europese Unie en welke voor- en nadelen de burger erbij heeft. Devuyst schrijft eerder voor academisch geschoolden, Simons meer voor leken (mits ze geen dummies zijn). Simons uit kritiek op wantoestanden en fraude, Devuyst citeert een aantal vooroordelen en ontkracht ze, hij geeft ook een beknopt profiel van de tien nieuwe lidstaten.


Recensie door Jef Abbeel

Yoeri Devuyst, De nieuwe Europese Unie, VUBPress, 2004

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be