De nieuwe politie

boek

Steven De Smet

Steven De Smet schreef een handleiding die ‘de politie’ in de wondere wereld van het digitale normaal introduceert. Deze bewoordingen gebruikt Peter Hinssen in het voorwoord van het boek. Dat Hinssen, een autoriteit op het gebied van innovatieve technologie en de impact ervan op onze maatschappij, bereid werd gevonden om het voorwoord te schrijven van De nieuwe politie kan misschien verwonderlijk lijken. Maar ook Hinssen ziet net als De Smet een hoofdrol weggelegd voor technologie in het politiewezen. In de toekomst zal de politiemacht orde handhaven met informatie, met inzicht en met intelligentie. En hoe dat kan (en moet) onderzoekt Steven De Smet in zijn boek.

De nieuwe politie verscheen in de reeks Lannoo Campus en die verzamelt ondertussen al heel wat spraakmakende boeken van inspirerende auteurs. De nieuwe politie past zeker in die reeks. En dat niet enkel om de inhoud van het boek maar ook omdat de mens Steven De Smet een even inspirerende rol speelt als andere auteurs in de reeks als Frank Van Massenhove, Tom Auwers, Jef Staes en Pedro De Bruyckere om er maar enkele te noemen. Hoofdcommissaris De Smet is een begeesterd autodidact die vanuit oprechte bezorgdheid en betrokkenheid een analyse maakt van de staat van de huidige Belgische politie, en dat terwijl de achtergrond (onze samenleving) getransformeerd wordt door steeds verdergaande digitalisering en ontwikkeling van nieuwe media.

Die transformatie wijzigt ook ons veiligheidsgevoel op een fundamentele wijze. Steven De Smet, alias @DeFlik, ziet een kloof tussen de virtuele gemeenschap en de reële. Hij vraagt zich af hoe we de politiezorg zouden kunnen uitbreiden om die kloof te dichten. Want digitale media en tools mag niemand ongebruikt laten, meent De Smet, ook de politie niet. De Gentse flik ziet die digitale media en tools echt als middelen die de politie noodzakelijk moet gaan gebruiken, er valt immers een inhaalbeweging uit te voeren. Maar De Smet ziet het optimistisch “Van zodra politiemensen het internet en de digitale applicaties even goed kunnen gebruiken als de ‘slechteriken’, staan we gelijk.”

Hoewel dit boek misschien iets te veel als een schools handboek aandoet – en daarmee de lezer die niet meteen met politiewerk begaan is kan afschrikken – draagt het op zijn beurt bij tot het verspreiden van de idee dat maatschappelijke ontwikkelingen organisaties noodzaken om te evolueren. Je kan er niet naast kijken dat De Smet zijn hart en ziel in dit boek heeft gelegd. Een groot deel van zijn kracht put de fiere en sportieve Gentenaar uit zijn kleindochter. Zij doet hem het leven relativeren en nadenken over de toekomst. Uiteraard wenst De Smet de generatie van zijn kleindochter een veilige en leefbare toekomst toe. Maar De Smet doet meer dan dromen, met zijn 34 jaar ervaring is hier een man van de praktijk aan het woord. De Smet wil dan ook vooral een praktische handleiding maken.

Zo brengt De Smet in het afsluitende hoofdstuk tien ideeën samen voor een nieuwe politie. De Smet claimt niet dat deze nieuw zijn, noch dat ze van hem alleen komen. Zo stelt hij onder andere voor om functie-specifieker te rekruteren. Of je een diploma behaalde (en welk) mag geen uitsluitende factor zijn om deel te nemen aan een selectie (een idee dat ook door Jef Staes geopperd wordt). Ook zou hij de opleiding tot politieagent graag minder bureaucratisch zien, men moet immers vooral leren communiceren. Verder ziet De Smet burgerparticipatie realiteit worden. En dat kan ver gaan, zelfs tot ‘burgerrechercheurs’. Dat daar volgens De Smet een duidelijke vraag naar is bij de bevolking, lijkt me echter geen (voldoende) reden. De Smet bekent in het boek dat hij wel houdt van uitspraken met een stout kaliber.

Wat provocerend zegt hij onder meer dat verkeer geen politietaak is. Ook maakt de hoofdcommissaris een onderscheid tussen veiligheidsfuncties en politiefuncties. Veiligheidsfuncties hebben betrekking op onderzoek, opsporing en controle. Politiefuncties veronderstellen het dragen van een wapen of de mogelijke toepassing van de wet. De Smet overweegt de mogelijkheid om niet-politietaken uit te besteden aan partnerorganisaties en die kunnen privaat of publiek zijn volgens de auteur. Dat idee werkt hij verder uit met netwerktheorie. Het informatienet met ICT-ondersteuning. Merk op dat de C van communicatie opnieuw een plaats moet krijgen bij IT- staat bij De Smet aan de top.

De nieuwe politie is een druk boek. Het veelgebruikte blauw – wat overbodige symboliek? - kan wat pijn doen aan de ogen; en de auteur heeft het boek volgestouwd met relevante voorvallen en getuigenissen uit de praktijk en ook met theoretische verwijzingen waardoor het boek een hele kluif vormt voor de lezer. Maar ook wie niet meteen geboeid is door de politie kan heel wat opsteken over media en organisatie. De nieuwe politie is dan ook niet enkel relevant voor aspirant politieagenten. Steven De Smet heeft niet enkel zijn ziel in dit boek gelegd, hij maakt ons ook deelgenoot met de inzichten van zijn uitgebreide netwerk en laat ons door zijn ogen meekijken naar onze maatschappij en naar de huidige politie. Hier is een coach van en voor mensen aan het werk, tegen onrechtvaardigheid en voor open en eerlijke communicatie. Mensen met de gedrevenheid en betrokkenheid van het kaliber van De Smet zijn binnen een organisatie van onschatbare waarde. Maar organisaties moeten ongetwijfeld nog beter leren hoe er mee om te gaan. Boeken als dat van Steven De Smet wijzen ze op die uitdaging die ze niet uit de weg kunnen gaan.


Recensie door Claude Nijs

Steven De Smet, De nieuwe politie, Lannoo Campus, 2012

Links
mailto:claudenijs@icloud.com
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be