Stalin en de aura van de macht

boek vrijdag 30 mei 2003

Piet De Moor

Piet De Moor schreef met het boek De Gelaarsde God. Stalin en de aura van de macht is geen biografie over de tiran van de Sowjetunie. Aan de hand van karaktertrekken, fysische aspecten, gewoontes en belangrijke stappen in zijn leven schetst hij een beklemmend beeld van de hel van het Sovjetrijk.

Het was een wereld waarin zelfs de communistische idealen, voor zover gewenst, verraden werden. Racisme en meer bepaald antisemitisme waren er niet vreemd. De Übermensch van de toekomst werd nagestreefd door de pogingen om een mens met een aap te kruisen. Het carrièrisme was er moordend. De terreur was er blind. Zelfs de meest streberige aanhangers van Stalin waren hun leven niet zeker. Oppositie werd natuurlijk hardhandig gebroken. Maar ook een afwijking van de rechte leer, hoe onbeduidend ook, kon je lot bezegelen. Zij die door hun ijver en competentie een mogelijke concurrent werden, wachtte vaak een even gruwelijk lot. Het 'vooruitstrevende' regime was zelf behept met hypocrisie en preutsheid. Het individu was niets en moest dat ook voelen. De overweldigende architectuur zoals die in Moskou prentte allen in dat zij onderworpen waren aan het allesbepalende collectief.

Als de oorlog met Nazi-Duitsland uitbreekt, strijden veel sovjetburgers als tussen hamer en aambeeld tegen een totalititair regime in dienst van een totalitaire staat. Zij hopen dat het na de oorlog in eigen land beter zal worden. De oorlog zelf geeft paradoxaal wat meer ademruimte in eigen land. Maar achteraf komen de onderdanen van dit systeem weer bedrogen uit. Stalin vernam hoe het volk aan zelfbewustzijn had gewonnen en drukte het de kop in. Deze keer kon hij ook zijn gang gaan in de satellietstaten. Na zijn dood trad er een zekere dooi in - kon het erger? - maar een pretje werd het nooit in het 'rode paradijs'. Ondanks Chroetsjow's aanval op het Stalintijdperk rekende het regime nooit af met zijn erfenis. Een Nürnbergproces hebben de rode beulen nooit gekregen.

Piet De Moor dompelt de lezer met zijn inhoudelijk boeiend en literair knap geschreven essay onder in een diep duistere sfeer. Sadisme van een pathologisch leider is er niet de enige verklaring, maar wel een treffende omschrijving van. Boeken als dit blijven nodig, want mensen vergeten snel. Extreem-links blijft actief, gaat allianties aan met fundamentalisten van ander maar even bedenkelijk allooi en infiltreert vredes- en andersglobalismebeweging. Boeken als dit houden de mensen hopelijk wakker.Piet De Moor, De Gelaarsde God. Stalin en de aura van de macht, Van Gennep (Amsterdam), 2003, 239 blz.

Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be