De tax shift is opnieuw brandend actueel. De federale regering bijt zich al maanden de tanden stuk op dit dossier. De kans dat er een compromis uit de bus komt die de voorstanders van een grote tax shift zal bevredigen is bijzonder klein. Eťn van de problemen met een tax shift is dat er veel te veel van verwacht wordt. Al decennia lang worden met de regelmaat van een klok grote plannen gelanceerd die gebaseerd zijn op een eenvoudige idee. De werkgevers- en werknemersbijdragen zijn te hoog. Die leiden tot te hoge loonkosten en een verlies aan competitiviteit.

Laten we de belasting die weegt op arbeid verminderen en vervangen door een belasting op goederen en diensten (BTW of andere indirecte belastingen). Op die manier zal de loonkost dalen, zal de competitiviteit hersteld worden en zullen duizenden jobs gecreŽerd worden. De voorstanders van zo een hocus pocus operatie zijn meestal heel enthousiast en spiegelen ons een win-win situatie voor: de werkgevers maken meer winst en er worden veel nieuwe jobs gecreŽerd. Iedereen is gelukkig. Wie kan daar tegen zijn? Het aantrekkelijke van zo een tax shift is de eenvoud en het idee dat wonderbaarlijke positieve effecten voor de Belgische economie mogelijk worden. Zo eenvoudig is het niet.

Het probleem van de tax shift is het volgende. Er weegt een zware last op arbeid omdat we een heel uitgebreide sociale zekerheid hebben die veel kost. Als we de last ervan willen verschuiven van de schouders van de werkende bevolking dan moet die last op andere schouders geplaatst worden. Als we daar in slagen dan kan een tax shift een succes boeken. Het is echter niet eenvoudig om zo een lastenverschuiving door te voeren. Een tax shift die de werkgeversbijdragen vermindert en de BTW tarieven verhoogt doet dat niet. De reden is dat een toename van de belasting op goederen en diensten ook een belasting op arbeid is. De arbeiders en bedienden die na de tax shift met hun loon minder kunnen kopen in de winkels zien hun last toenemen en zullen bij de volgende loononderhandelingen proberen om die last door te spelen naar de werkgevers in de vorm van hogere looneisen.

De evidentie die we hebben vanuit het buitenland bevestigt dit. Landen zoals Denemarken die ook een heel omvangrijke sociale zekerheid hebben maar die deze financieren niet door werkgeversbijdragen maar door indirecte belastingen hebben geen lagere loonkosten dan BelgiŽ. Als de tax shift er gewoon in bestaat de werkgeversbijdragen te vervangen door indirecte belastingen dan zal die nauwelijks een effect hebben op de loonkosten. De reden is dat in zo een operatie de last van de sociale zekerheid blijft wegen op de schouders van de werkende bevolking.

Een tax shift kan maar succes hebben als de last verschoven wordt naar andere schouders. Welke schouders? We zouden de niet-werkende bevolking kunnen treffen (gepensioneerden, zieken en werklozen), maar dat zou snel botsen op ons gevoel van rechtvaardigheid. Dan maar de kapitalisten en de grote vermogens. Daar zit muziek in. Vele voorstellen die nu ter tafel liggen gaan in die richting. Laten we de last van de sociale zekerheid verschuiven naar die sterkere schouders. Ik ben daar voorstander van, maar ik heb ook niet al teveel illusies over de opbrengst van zo een operatie. We zullen een deel van de last kunnen verschuiven, maar dat zal een relatief klein deel blijven. Het grootste deel zal blijven wegen op de schouders van de werkende bevolking. We zullen daar moeten leren mee leven, zoals we dat nu al decennia lange doen.


Deze tekst verscheen eerst in De Morgen van 21 april 2015

Paul De Grauwe

Links
mailto:Paul.DeGrauwe@kuleuven.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be