Lust for Liberty

boek vrijdag 01 juni 2007

Samuel K. Cohn Jr.

Vanaf de Romantiek worden de Middeleeuwen door conservatieven en andere cultuurcritici geďdealiseerd. Toen had het ontwrichtende individualisme nog niet toegeslagen, toen kende iedereen nog zijn plaats en leverde al werkend en biddend zijn bijdrage aan de gemeenschap. Zelfs wie minder lyrisch is over het toenmalige feodalisme, gaat er toch vanuit dat de Middeleeuwse samenleving vrij stabiel was. Voor lagere klassen was het leven zwaar, wreed en kort, maar het was zo uitzichtloos dat slechts zij in zeer incidentele gevallen in opstand kwamen.

Opstanden braken altijd spontaan uit, wanneer de misčre zo groot was geworden dat de mensen geen andere uitweg meer zagen. Omdat het hen meestal aan leidersfiguren ontbrak konden lieden uit een hogere klasse de opstandelingen vaak voor hun eigen karretje spannen. Organisatorisch en ideologisch waren deze bewegingen altijd heel primitief en streefde men meestal naar het herstel van rechten die verloren zouden zijn gegaan. Dit beeld is vooral ontstaan omdat historici zich hebben geconcentreerd op drie grote opstanden: de Franse JacquerieCiompi uit 1378 en de grote Engelse boerenopstand van 1381. Samuel Cohn heeft echter vergelijkend onderzoek gedaan naar meer dan elfhonderd opstanden tussen 1200 en 1425 en komt tot de conclusie dat van het bestaande beeld weinig tot niets klopt.

Wel signaleert hij in dit briljante boek, dat ook methodologisch vernieuwend is, een aantal veranderingen in het patroon van opstandigheid. De cesuur ligt duidelijk bij de grote pestepidemie van 1348-1351, toen ongeveer een derde, en in sommige streken ruim de helft, van de Europese bevolking omkwam. Niet alleen de frequentie van opstanden verviervoudigde zich, ook het karakter veranderde. Opstandelingen waren daarna veel meer zelf- en klassenbewust en stelden concrete politieke eisen. Opvallend was dat het begrip ‘vrijheid’ ineens een veel grotere rol ging spelen, waarbij het niet langer uitsluitend ging om de privileges van de eigen groep, maar veel meer om gelijke rechten en invloed op het bestuur.

Ook maakt Cohn duidelijk dat traditionele demografische en politieke verklaringen voor de toename van opstanden niet voldoen, maar dat vooral een veranderende mentaliteit heel belangrijk was. Hij trekt een interessante parallel met de reactie op de Zwarte Dood. Na de grote epidemie van 1348 dook de pest nog regelmatig op, maar zorgde deze ziekte voor veel minder paniek. Artsen en autoriteiten hadden het idee dat men de zaak veel beter onder controle had en dat men minder was overgeleverd aan de grillen van het lot. Dat zelfbewustzijn signaleert Cohn ook bij boeren, pachters, ambachtslieden en arbeiders.


Recensie door Rob HartmansDeze recensie verscheen in de Groene Amsterdammer van 2 februari 2007

Samuel K. Cohn Jr., Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425, Harvard University Press, 376 blz., € 56,--

Links
mailto:egbert@liberales.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be