In 2008 startte Alain de Botton, een Engelse filosoof van Zwitsers geboorte, The School of Life. Hij werkte in de cursussen, die hij met anderen gaf, de ideeën uit over hoe de mens het beste resultaat kan krijgen als hij leert. Leren is relevant en het daarbij halen van belangrijke kwesties uit het dagelijkse leven is een noodzaak. De Botton gebruikte daarbij de methode van het ervaringsleren.

Ervaringsleren is een manier van leren waarbij de ervaringen van leerlingen, studenten en cursisten opgedaan in het leven, het werk of de school gebruikt worden en als materiaal dienen om te leren en vaak ook af te leren. Nu zijn de ervaringen van de leerlingen zeer individueel en verschillend. Je dient dus in een groep op zoek te gaan naar zogenoemde ‘waardegebieden’ waarmee iedereen in in zijn leven in contact is gekomen, bijv. macht, wonen, geld, de wereld, werk, relaties of het gebruik van de verbeelding, het verstand, de intuïtie en de emotie.

Niet iedereen heeft de kans deel te nemen aan een cursus van The School of Life. Vandaar dat delen van de cursus uitgegeven wordt in boeken. De boeken onder redactie van De Botton hebben als praktische en soms wat optimistische titel ‘Minder piekeren over geld. Hoe doe je dat?’, ‘De wereld veranderen. Hoe doe je dat?’, ‘Bij je verstand blijven. Hoe doe je dat?’, ‘Meer denken over sex. Hoe doe je dat’? en ‘Werk vinden dat bij je past. Hoe doe je dat?’

De titel van het een van de laatste uitgegeven boeken in de serie is van Tom Chatfield, technologie-deskundige en docent op de School of Life: Floreren in het digitale tijdperk. Hoe doe je dat? Chatfield onderzoekt de digitale implicaties voor het leven, de maatschappij en de cultuur. Welke nieuwe vormen van samenwerking en interactie waarvan we de contouren nu misschien pas weten te ontwaren liggen voor ons? Wat moeten we met al die informatie? Hoe kunnen we onszelf ontwikkelen zowel door middel van de technologie als door het besluit die zo nu en dan niet te gebruiken?

In een achttal hoofdstukken behandelt Chatfield spelenderwijs achtereenvolgens: de geschiedenis van de computer, de beschikbare tijd waarover men online of offline kan beschikken, hoe neem ik het heft in eigen handen, technologie: een nieuw kader, uitwisseling, expertise en de teloorgang van de autoriteit, over minder vriendelijk worden, spel en plezier en nieuwe politiek. Chatfield (hij wordt gerekend tot de top 100 van denkers in de wereld), slaagt er uitstekend in om zijn cretieve en genuanceerde gedachtengang over te brengen op zijn lezers.

Hij beschouwt de simulaties die de computer geeft ook als menselijke ervaringen. Hij wijst op de onderlinge verbondenheid van mensen. Juist ouderen en sociaal zwakkeren hebben van de opkomst van nieuwe technologieën veel te verwachten. Hij wijst ook op de misbruikkant. Hij pleit voor het veiligstellen van de toekomst van de openheid in het digitale gebeuren. Die taak moet iedereen zich stellen.

In de Conclusie gaat Chatfield de filosofische tour op. Hij komt terecht bij Aristoteles en diens begrippen eudaimonia (vrij vertaald het vrije leven in de meest volle zin) en areté (deugd of excellentie). Volgens Aristoteles zijn het goede leven, de deugd en de ratio de gebieden waarin de mens uniek is in de schepping. Hoe behouden we onze menselijkheid in dit digitale tijdperk? Het voornaamste thema in het boek van Chatfield. En daarover kan niet genoeg gedacht, geschreven en gesproken worden.


Recensie door Stan P.A. Gipman

Tom Chatfield, Floreren in het digitale tijdperk, De Arbeiderspers, 2012

Links
mailto:s.gipman@chello.nl
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be