E-mama. E-werken. Kids koesteren

boek vrijdag 05 maart 2004

Patricia Ceysens

Thuis- en telewerken zijn relatief nieuwe begrippen in ons land. Toch is het in andere landen al een heuse trend. Steeds meer mensen werken vanachter hun computer thuis of op een satellietkantoor. De voordelen liggen voor de hand: geen urenlang tijdverlies in de files, minder stress, meer flexibiliteit tussen werk en gezinsleven en een grotere eigen verantwoordelijkheid. Tegenstanders werpen op dat thuis- en telewerken leidt tot sociaal isolement en een verstoring van het gezinsleven. De vakbonden zijn niet bijzonder enthousiast want thuiswerkers zijn moeilijker aan te sporen tot collectieve acties. Werkgevers hebben het dan weer moeilijk met de arbeidscontrole. Gaan thuis- en telewerkers wel evenveel presteren dan wanneer ze langs de prikklok langs moeten?

Over deze problematiek schreef Patricia Ceysens, de Vlaamse Minister voor Economie, Buitenlands Beleid en E-Government een boek onder de wat verrassende titel E-mama. Daarbij legt ze als jonge moeder de nadruk op de mogelijkheid voor een betere combinatie tussen werk en gezin. Hiermee breidt ze het fenomeen van thuis- en telewerken uit van een louter economische discussie naar een globaal model van werken en samenleven waarin ook niet-materiŽle aspecten betrokken worden. Zelf is Patricia Ceysens moeder van drie kinderen. In haar boek vertrekt ze vanuit haar persoonlijke zoektocht naar een evenwicht tussen haar baan in de Wetstraat en de opvoeding van haar kinderen. Maatschappelijk ziet ze twee sporen die voor veel gezinnen een antwoord kunnen betekenen: e-werken en de ontwikkeling van een diensteneconomie voor gezinnen.

Zelf kwam ze voor het eerst in contact met thuiswerken tijdens de zwangerschap van haar derde kind. Als voorzitster van de Commissie Welzijn in het Vlaams Parlement volgde ze de besprekingen via een webcam en een personal computer van bij haar thuis. Dat ze kon doorwerken was voor haar belangrijk. Uit studies blijkt dat nogal wat moeders de komst van een derde kind ervaren als een keerpunt in hun professioneel leven en er vaak mee stoppen om al hun energie te wijden aan de kinderen. E-werken kan voor hen een oplossing bieden. Dat is volgens de auteur ook nodig want de activiteitsgraad in Vlaanderen blijft veel te laag. ďWillen we het peil van onze actieve welvaartstaat en onze sociale bescherming hoog houden, is het combineren van gezin en arbeid door zowat iedereen in onze samenleving gewoon een mustĒ, zo schrijft ze.

E-werken is in feite de bevrijding van arbeid in tijd en ruimte. Het kan gebeuren op de plaats en op de uren waar men voor kiest. Het doorbreekt begrippen als de klassieke nine-to-five job, de nachtarbeid, de zondagsrust en wettelijke feestdagen. E-werken werkt immers individualiserend. Het vereist ook discipline, planning, duidelijke afspraken binnen het gezin en vooral vertrouwen. De thuiswerker moet de kans hebben om rustig te werken en niet voortdurend onderbroken worden door kinderen en buren. Een andere mogelijkheid is telewerken van op een satellietkantoor. Ceysens stelt voor om die best in gemeenschapskernen te planten. Een soort e-centra waar ook ondersteunende huishouddiensten aangeboden worden zoals een kinderdagverblijf, strijkatelier, een wasserij, een carwash en een boodschappendienst. Het kan een heropleving betekenen van verloederde wijken met leegstaande panden.

Thuis- en telewerken veroorzaakt meer kosten zoals een computeruitrusting, internet, connectiekosten en bijkomende verwarmingskosten. Daar tegenover staan echter grote minuitgaven door de besparing op vervoerskosten. Ook werkgevers doen er voordeel bij. Er moet minder huur betaald worden voor kantoorruimte en vervoerskosten vallen weg. Maar nog belangrijker is de verhoging van de productiviteit. Uit diverse studies blijkt dit een winst van 10 tot 20 procent. Naast de materiŽle voordelen zijn er ook immateriŽle en maatschappelijke voordelen. Zo staat men niet langer in files en valt de stress om Ďop tijd te komení weg. De mogelijke terugval in sociale contacten kan door de vrijgekomen tijd juist besteed worden aan frequentere bezoeken aan zieken, bejaarden, familieleden, vrienden en kennissen. Meer thuis- en telewerken betekent een forse daling van het woon-werkverkeer en een vermindering van files (volgens studies tot 15%). Dat betekent voor de samenleving minder brandstofverbruik en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Uit een studie voor de hoofdstad Brussel zou dit komen op een jaarlijkse besparing tussen twee ŗ vierhonderd euro voor de kosten verbonden aan files, vervuiling, geluidshinder en verkeersongevallen.

Het lijkt wel een wondermiddel, maar toch bestaat er veel weerstand. Bij vakbonden en werkgevers, maar ook bij de vrouwenbeweging die vreest dat door thuiswerken vrouwen hervallen in traditionele rolpatronen. Ceysens countert die vrees door te wijzen op de trend dat vrouwen zich in de e-werkeconomie meer dan in welke andere economie ook kunnen bewijzen en waarmaken. In plaats van rolmodellen te bevestigen ziet ze het e-werk veeleer oude barriŤres doorbreken. Naast thuis- en telewerken brengt Ceysens een tweede thema ter sprake, nl. het mogelijk maken van huishoudelijke hulp aan huis. Hier ligt een groot potentieel voor bijkomende jobs voor zover die betaalbaar zijn.

Patricia Ceysens wil als Vlaams minister van Economie meer mensen aan de slag. Daarom kiest ze resoluut voor de actieve welvaartstaat, maar dan met jobs die niet alleen een materiŽle maar ook immateriŽle meerwaarde bieden. E-werken kan daar een belangrijke rol in spelen. Dit boek kan heel wat vrouwen aanzetten om op hun beurt een e-mama te worden.


Recensie door Dirk Verhofstadt


Patricia Ceysens, E-mama, Houtekiet, 2004

Links
mailto:verhofstadt.dirk@pandora.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be