Game Theory and the Social Contract

boek vrijdag 10 juni 2005

Ken Binmore

In een eerste deel Playing fair herformuleerde Ken Binmore de problemen van morele en politieke filosofie in termen van speltheorie. In dit tweede deel Just Playing ontwikkelt hij auteur zijn eigen morele theorie.

Mensen aanvaarden doorgaans geen situaties die ze als onrechtvaardig beschouwen, zelfs al zou het rationeler kunnen zijn om het gewoon wel te aanvaarden. Een markant empirisch bewijs hiervan vinden we in het zogenaamde ‘ultimatumspel’. Twee mensen krijgen samen 100 euro. Persoon A mag beslissen hoe deze te verdelen, terwijl persoon B enkel kan kiezen om de verdeling te aanvaarden of te weigeren. In het laatste geval krijgt geen van beiden iets. Kiest A om 99 euro voor zichzelf te nemen en geeft hij B maar 1 euro, dan is het zeer goed denkbaar dat B de deal weigert omdat hij het onrechtvaardig vindt.

Als je het puur economisch bekijkt is dit irrationeel, vermits 1 euro beter dan niets is. Volgens experimenten weigeren de meeste mensen elke verdeling beneden één derde in dit ultimatumspel. Als we deze menselijk gedraging bekijken in een ruimer perspectief komen we tot de vaststelling dat een samenleving als vorm van menselijke organisatie niet houdbaar is wanneer de meerderheid van de leden ze als onrechtvaardig percipiëert.

De hamvraag voor elke morele of politiek filosofische theorie is dus ‘wat is rechtvaardig?’ Ken Binmore gebruikt speltheorie om deze vraag te beantwoorden. Alle menselijke gedragingen worden gecoördineerd in de Game of Life. Hij ziet een rechtvaardigheidsnorm als het equilibrium van de Game of Life. Elk status quo is het resultaat van een compromis. Wanneer nieuwe situaties zich voordoen, moet een nieuw equilibrium gevonden worden. Ken Binmore levert een evolutionaire morele theorie ontwikkeld aan de hand van theoretische onderhandelingsmodellen.

Het boek biedt enkele zeer interessante inzichten, maar sommige delen zijn bijzonder moeilijk leesbaar. Voor een goed begrip is eigenlijk een grondige kennis van zowel filosofie als wiskunde vereist, een eerder zeldzame combinatie. Wie zijn intellectuele grenzen wil verleggen, zal er een aardige kluif in vinden.


Recensie door Steven Keirse

Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract Vol. 2: Just Playing, The MIT Press, 1998, 600 p.

Links
mailto:steven@tommelein.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be