Een geschiedenis van België

boek

Benno Barnard & Geert Van Istendael

In dit boek behandelen een Nederlander en een Vlaming de geschiedenis van wat sinds 1830 ‘België’ heet. Ze beginnen met de prehistorie (‘de oeroude Belgen’), dan volgen de oude Belgen en ze beschrijven ons land tot ongeveer vandaag. Hun verhaal is verdeeld in 44 thematische hoofdstukken, selectief dus, maar gelukkig wel chronologisch. Want ze vinden het terecht belangrijk dat kinderen de gebeurtenissen in die volgorde leren. In veel hoofdstukken is het ook een Nederlandse, Europese of wereldgeschiedenis. Begrijpelijk, want weinig landen kenden eeuwenlang zoveel vreemde bezetters als België.

De bedoeling van de auteurs is die geschiedenis van ons land toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Ze hanteren dan ook een eenvoudig taalgebruik, een schrijfstijl met korte zinnen, soms een leuke tekening, nu en dan wat humor en korte hoofdstukken van maximaal tien pagina’s, die je ook ieder afzonderlijk kunt lezen. Voor 12 tot 15-jarigen blijft het echter te moeilijk. Zo zijn er heel wat woorden in het boek ingeslopen zoals resistent, orthodox en wijsgeer, die zij nog niet kennen. Voor intelligente tieners vanaf pakweg 15 jaar en volwassenen daarentegen, is het heel aangename en ontspannende lectuur.

Hoewel het boek vulgariserend bedoeld is, tref je zelden een fout aan, maar geregeld wel een vereenvoudigde voorstelling van de zaken. Een paar voorbeelden: Napoleon trok niet naar Egypte ‘om tegen de Turken te vechten’, maar om de Engelsen hun katoenkolonie en hun doorgangsroute naar hun kroonkolonie Indië af te pakken. De auteurs spreken over de steen van Rosette, maar ze vertellen er niet bij hoe die in Londen beland is in plaats van in Frankrijk. In 1812 maakte Napoleon wel meer dan ‘twee inschattingsfouten’ toen hij zijn oorlog tegen Rusland begon. Het aantal ‘Belgen’ in zijn leger bedroeg 216.111, zoals we elders kunnen lezen (bij Welten en De Wilde). Ook bij de opstand van de Belgen in 1830 tegen koning Willem van Nederland zijn een aantal oorzaken weggelaten. Er staat wel bij dat zowel Jozef II als Willem I uitstekende ideeën hadden, maar dat de bekrompen bevolking er niet rijp voor was en dat de verlichte vorsten ook niet naar de verzuchtingen van het volk wilden luisteren.

Bij de vrijwilligers die aan het Oostfront met de Duitsers gingen vechten tegen de Russen, staat dat priesters en paters hen hier en daar opzweepten (denk aan Cyriel Verschaeve). De realiteit is dat kardinaal Van Roey die soldaten openlijk veroordeelde. Bij de aanval op Pearl Hearbor ontbreken de oorzaken en ook de vermelding dat Roosevelt via spionage vooraf goed op de hoogte was van de Japanse ‘verrassingsaanval’. De Koude Oorlog en het leven van de mensen in het Oostblok krijgen iets te weinig aandacht: welgeteld één pagina. In het register ontbreekt ook de naam van keizer Karel V. En bij het ingewikkelde verhaal over de Habsburgers, had men wel een stamboom mogen zetten om het te verduidelijken. Bij de tochten van Napoleon en Hitler hoort eigenlijk ook een kaartje thuis. Achteraan, op de binnenkant van de kaft, staat wel een overzichtelijke tijdband. Positief is ook dat het niet enkel politieke geschiedenis is: sociale zaken zoals kunst, godsdienst en literatuur komen ook aan bod.

Globaal gezien is het een goed vulgariserend geschiedenisboek, zeker voor jongeren en leken.


Recensie door Jef Abbeel

Benno Barnard & Geert Van Istendael, Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders), Atlas Contact, 2012, 320 p.

Links
mailto:jef.abbeel@skynet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be