#Believe

boek

Sihame El Kaouakibi

De jeugd van tegenwoordig wordt door ouderen vaak afgeschilderd als een groep ongeïnteresseerde, ongemotiveerde en verwende jongeren. Ze zouden nog enkel interesse hebben in genotsmiddelen, uitgaan en spelen op de sociale media. Daarbij hebben ouderen het vooral over de Belgen met een allochtone afkomst. Ze krijgen bijkomende stempels opgedrukt zoals lui, gezagsondermijnend en zelfs crimineel. Het gaat dan volgens autochtone Belgen om hangjongeren die schoolmoe en werkloos zijn. Maar die negatieve connotatie ten aanzien van jongeren gaat verder dan dit. De jongeren van vandaag zouden de eerste generatie vormen die het in de toekomst minder goed heeft dan de huidige generaties. Redenen genoeg dus om eens een stevig en fris tegengeluid te laten horen in de vorm van een inspirerende tekst van Sihame El Kaouakibi, de oprichtster van Let's Go Urban, verkozen tot 'Straffe Madam 2013' en tot een van de '30 sterke vrouwen die de wereld veranderden'.

Sihame schreef het boek #Believe. Waarom iedereen zegt maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn. Zij pleit voor een totaal andere kijk op de (stedelijke) jeugd, en brengt een boodschap van optimisme en geloof in de kracht van jongeren om zaken in de goede richting te veranderen. De kracht van jongeren is volgens de auteur dé sleutel op de toekomst waarbij ze de lezer en de samenleving vraagt om de oogkleppen af te zetten en het talent van jongeren aan te spreken. De essentie, aldus Sihame, is jongeren aan te moedigen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Met dit boek wil ze ook de jongeren zelf aanzetten om niet bij de pakken te blijven zitten maar over te gaan tot positieve actie. Haar boek nodigt alvast uit om de vooroordelen over onze jongeren opzij te schuiven en meer dan ooit geloof te hechten in hun potentieel. Of zoals Sihame het schrijft: 'Meer dan ooit schreeuwt deze tijdsgeest om perpectieven en niet om GAS-boetes' en 'Leg je niet te snel neer met het pad dat "volwassenen" voor je uitgestippeld hebben.'

Sihame studeerde lerarenopleiding en volgde nadien een master in de Onderwijskunde aan de VUB. Ze werd geboren in Boom, liep school op het atheneum, een 'witte school' waar maar één van de vijf leerlingen van Marokkaanse afkomst was, en studeerde eerst in Antwerpen en nadien in Brussel. Ze kiest duidelijk voor de stad als broedplaats van creativiteit en innovatie en houdt van die plekken vol culturele diversiteit. Daarbij liet ze zich inspireren door de Amerikaanse socioloog Richard Florida en zijn beroemde boek Rise of the Creative Class. 'Steden zijn omgevingen met een jonge bevolking. Jongeren vormen er een kostbaar kapitaal. Daarom is het van groot belang om in te zetten op de ontwikkeling van jongeren, hen de ruimte te geven om te experimenteren, te dromen en te doen. En ik geloof dat jongeren veel meer in huis hebben dan ze vandaag kunnen en mogen laten zien,' aldus de auteur.

Het is vanuit dit inzicht dat Sihame, met beperkte steun van de stad, in 2009 Let's Go Urban opstartte. Ze begon met vier workshops per week waar jongeren uit de stad konden komen dansen, en dat al snel een groot succes werd. Nu organiseren ze 35 workshops per week met ruim 700 deelnemers. Het juiste doel van de organisatie staat op de gelijknamige website: 'Een organisatie waar je wekelijks terecht kan voor talloze lessen, maar ook om je toekomst te bespreken, je talenten te ontwikkelen, vrienden te maken en om mee te doen aan allerlei leuke activiteiten. Let’s Go Urban heeft sinds 2009 al meer dan duizend jongeren bereikt, met als leeftijdscategorie tussen 6 en 30 jaar. Het is de eerste organisatie die zich heeft gespecialiseerd in urban arts & streetculture en is uniek omwille van zijn structuur, professionaliteit, expertise, know-how, netwerk en aanbod. Van de jongeren wordt er een groot engagement verwacht, waarbij een open houding met zelfreflectie en discipline centraal staan.'

Let's Go Urban is intussen een begrip geworden en heeft de voorbije jaren op verschillende podia gestaan. Met The Night of The Proms (2009), ‘Is it love?’ (in samenwerking met de Vlaamse Opera, 2010), ‘Cinderella, an Urban Fairy Tale’ (i.s.m. Zomer Van Antwerpen, 2012), ‘Shakespeare In Love’ (i.s.m. Mestizo Arts Festival, 2012), ‘Le Sacre Du Printemps’ (i.s.m. de Filharmonie). Hiermee bewijst Let’s Go Urban dat het niet enkel een sociaal project is maar ook een artistiek project waarin zelfdiscipline, engagement en motivatie een belangrijke rol spelen. Bij Let’s Go Urban geloven ze in de kracht van jongeren. Ze kijken naar hun talenten en hun behoeften. Ze bieden daarbij een breed aanbod zodat iedereen aan bod komt. Ze spitsen zich toe op vier disciplines: Urban Dance, Urban Media, Urban Choir, Urban Sports en dit jaar, zo staat op de website, begint het project Antwerp Entrepreneurs.

Het meest interessante gedeelte van het boek is de filosofie van Sihame achter het gehele project. Jongeren worden er niet bekeken als probleemgevallen, maar als mensen met potentieel. Zo focust ze op de inzet en verantwoordelijkheid van elke jongere en streeft ze naar het bereiken van 'zelfredzaamheid via empowerment'. 'De rode draad in onze jongerenaanpak', aldus de auteur, 'is: neem de regie van je leven in eigen handen en maak gebruik van de mogelijkheden die je omgeving je aanbiedt.' Intussen groeide het initiatief uit tot een heus bedrijf waar maandelijks de lonen moeten betaald worden voor zowat veertig docenten en een tiental medewerkers. Met die ervaringen en concrete resultaten doorprikt Sihame het algemene beeld van de zogenaamde luie en niet gemotiveerde jeugd. Integendeel, zo schrijft ze, 'de jongerengeneratie van vandaag is positief ingesteld.'

Dat Sihame eerder oog heeft voor de belangen van het individu eerder dan voor groepsbelangen, blijkt uit haar visie ten aanzien van het doelgroepenbeleid. Ze weigert elke goedbedoelde vorm van positieve discriminatie op basis van een etnie omdat dit juist zorgt voor een vorm van stigmatisering. En ze keert zich tegen de monoculturele van politie-ci die menen dat nieuwkomers zich hier volledig moeten integreren. De taal aanleren, ja dat moet, maar 'integratie betekent niet dat je je roots, je eigenwaarde, je opvoeding, je religie moet loslaten.' Hier ligt ook de fout van een beleid rond doelgroepen waarin voorbij gegaan wordt aan de uniciteit van elke mens. In die zin levert ze ook forse kritiek op ons onderwijs waarin het watervalsysteem een perverse rol speelt, maar die vaak mee wordt veroorzaakt door onderwijzers die de lat steeds lager leggen, waardoor op termijn jongeren schoolmoe worden en definitief afhaken.

'De opleiding van jongeren is een van de belangrijkste maatschappelijke opdrachten die er is,' aldus de auteur. haar visie spoort met die van de Spaanse filosoof Fernando Savater en de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Die laatste kiest nadrukkelijk voor een capability appraoch en empowerment, en Sihame treedt in haar voetsporen. waarna ze in haar besluit ook de politiek as such fileert. Ze heeft het gevoel dat politici vandaag in hun beleid veeleer problemen uit de weg gaan dan dat ze die frontaal counteren. 'De politici zijn zelf in de war. Ze zijn angstig om verkeerd te beslissen en laten zich door die angst leiden.' Het is vaak een angst voor de achterban, vaak middenveldorganisaties en drukkingsgroepen die hun eigen belangen boven het belang van de samenleving - in het bijzonder dat van de toekomstige generaties - stelt. 'Politici worden zo onder druk gezet om te behouden wat is.'

Wat Sihame drijft is goesting naar de toekomst. En die goesting moeten ook andere jongeren krijgen, want iedereen beschikt over talent. Haar pleidooi om regisseur te worden van je eigen leven, werkt aanstekelijk. Het is lang geleden dat we nog zo'n wervende, positieve en optimistische boodschap hoorden. Sihame slaagt erin om het tij van het pessimisme te keren en mét daden aan te tonen dat het anders kan. Jongeren, van welke afkomst dan ook, zijn onze toekomst. Het wordt hoog tijd dat iedereen dat ook opnieuw beseft en ernaar handelt. Sihame heeft een overtuigend boek geschreven dat nog lang zal nazinderen.


Recensie door Dirk Verhofstadt

Sihame El Kaouakibi, #Believe.Waarom iedereen zegt maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn, Lannoo Campus, 2013

Links
mailto:verhofstadt.dirk@telenet.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be