Het web der schepping

boek vrijdag 28 mei 2010

Marty Bax

Dat Piet Mondriaan in zijn vroege werk, kort voor de Eerste Wereldoorlog, beďnvloed was door de theosofie van madame Blavatsky, valt door zelfs de meest rationalistische of atheďstische kunsthistoricus niet te ontkennen. Maar wanneer het gaat om zijn latere, abstracte werk, stellen veel historici en critici dat Mondriaan een rasschilder was, die onderzoek deed naar de picturale mogelijkheden van beeldelementen als kleur, lijn en vlak. Dit zou hebben geresulteerd in een rationeel soort formalisme. Tegenover deze ‘ongelovigen’ staan de ‘gelovigen’, waartoe ook overduidelijk Marty Bax behoort. In dit monumentale proefschrift tracht zij aan te tonen dat er bij Mondriaan zijn leven lang sprake was van een verband tussen zijn beeldende werk, zijn theoretische geschriften en zijn theosofische opvattingen.

Zij gaat niet alleen door uitgebreid in op Mondriaans ontwikkeling, maar plaatst deze tevens binnen een veel ruimere context. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bleken namelijk veel Nederlandse kunstenaars, architecten en intellectuelen beďnvloed te zijn door theosofische denkbeelden. Zo besteedt ze ruime aandacht aan Herman Heijenbrock, die toch vooral bekend staat als schilder van het meest moderne en prozaďsche onderwerp dat men zich kan denken, de industrie. Heijenbrock combineerde, evenals zoveel kunstenaars en intellectuelen aan het einde van de negentiende eeuw, een mystieke natuurbeleving met een grote belangstelling voor de wetenschap.

De theosofie, die in zijn christelijke variant al minstens vijf eeuwen oud is, wordt door buitenstaanders vaak afgedaan als vage zweverigheid en occulte flauwekul. Vanuit dat perspectief is het heel opmerkelijk dat veel Nederlandse theosofen sterk waren beďnvloed door Spinoza. Tegenwoordig wordt deze filosoof immers vaak gezien als belangrijke, of zelfs belangrijkste, wegbereider van de Verlichting. Hoewel Bax’ weergave van Spinoza’s ideeën weinig recht doet aan deze, zeg maar ‘harde’ kant van diens denken, is het nu eenmaal zo dat hij in de negentiende eeuw vooral werd gezien als een idealistisch, zelfs mystiek denker.

Voor wie geďnteresseerd is in het artistieke en intellectuele milieu tussen 1850 en 1920 vormt het boek van Bax een ware Fundgrube. Ook indien men geen enkele affiniteit met de theosofie heeft, is het interessant om zich te verdiepen in de denkwereld en van kunstenaars die wel gegrepen waren door deze ideeën. Het werk van Mondriaan, Berlage, De Bazel, Heijenbrock en anderen wortelde immers niet alleen in de tradities van hun respectieve disciplines, maar werd tevens beďnvloed door het geestelijk klimaat van die dagen.


Recensie door Rob Hartmans

Marty Bax, Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland. Van Lauweriks tot Mondriaan, SUN, 607 blz., € 39,50

Links
mailto:egbert@liberales.be
Share |

De Arabische Revolutie:

tussen droom en werkelijkheid

Op woensdag 5 april 20.00 uur

Afspraak in De Markten (Oude graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een avond met Koert Debeuf,

schrijver, columnist, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

Zijn recentste boek is "Inside the Arab Revolution. Three Years on the Front Line of the Arab Spring".

Koert zal gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen de Arabische Revolutie trachten te kaderen door parallellen te trekken met de Franse Revolutie en door een aantal inzichten te bieden in het Midden Oosten.

Uw aanmeldingsmail aan info@liberales.be geldt als inschrijving.

STEUN LIBERALES

Liberales werkt met onbezoldigde vrijwilligers en beperkt haar kosten tot een minimum. Toch hebben wij middelen nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals abonnementen voor website en mailverkeer.

Uw steun is welkom op onze bankrekening BE44 3900 2047 5745. Ook kleine bedragen worden gewaardeerd. Vermeld het woord 'steun' als referentie.

Met hartelijke dank

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Liberales TV

Contact

Claude Nijs
gsm: +32476 343098
claude@liberales.be